Kategori : Tekniska mässan

Stenbergs visade egen robotlösning

Ett par världsnyheter, ett nytt koncept för robotautomation och ett konsekvent genomfört program för service – det var något av det som Stenbergs ville visa på Tekniska Mässan. I Stenbergs ganska stora monter fanns flera maskiner och lösningar som lockade mässbesökare. Och även hos Stenbergs fanns optimismen – företagen har börjat investera i nya maskiner.

Läs mer →

Fordonsgas från kogödsel gav Skapapris och 300 000

Fossila bränslen är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser. Per-Olof Karlssons metod gör det möjligt att producera biogas/fordonsgas från restprodukter som t ex gödsel från jordbruket. Fordonsgasen framställs i en process där biogasen förädlas och renas från koldioxid tills metanhalten överstiger 97 procent. Metoden är ett energisnålt sätt att öka metanhalten i gasen genom att låta den passera genom en stor långsamt roterande slangvinda för att öka trycket, vilket får koldioxiden att lösa sig i vattnet. Gasproduktionen kan ske småskaligt och lokalt och Skapajuryn konstaterade att Per-Olof Carlssons metod bidrar till det lokala kretsloppet. Varje län får utse sina Skapavinnare – de större länen utser två – och två andra finalbidrag från de olika länsvinnarna belönades med vardera 100 000 kronor. Elisabeth Wikström Shemer från Stockholm premierades för ett portabelt instrument som gör det möjligt att se förändringar i livmoderhalsen direkt i samband med en undersökning. De tredje Skapapriset delades mellan tre personer, Trine Vikinge, Per Aspenberg och Pentti Tengvall från Östergötland, för en uppfinning som gör...

Läs mer →

Rådgivare på nätet föreslår rätt verktyg

Att förra året var tufft är något de flesta inom branschen intygar. Weine Werlevik konstaterar till exempel att halva marknaden försvann förra året. – Nu ser vi en klar uppgång igen. Även om vi startar från en låg nivå är ändå en sextioprocentig omsättningsökning något att glädjas åt. Och eftersom vi behöll vår personal under krisen står vi nu väl rustade för uppgången! Det som Weine Werlevik och Iscar ville slå ett slag för i sin monter var ITA – Iscar Tool Advisor eller Iscars verktygsrådgivare. Det är en internetbaserad sökmotor som snabbt och enkelt hjälper till i det produktionstekniska arbetet med val av verktyg och bearbetningsparametrar. Verktygsrådgivaren ITA “tänker” som en processingenjör och ska servera verkliga lösningar till den detaljnivå som önskas. Rätt verktyg till applikationen väljs från en mycket stor kunskapsbank. Med en snabbsökfunktion och endast tre applikationsfakta kan man snabbt få verktygsförslag med prioritet på produktivitet. Vill man ha mer avancerade förslag krävs fler inmatade fakta men då serverar “rådgivaren” ett mer optimalt förslag. Man kan mata...

Läs mer →

Resultatet kommer att vara avgörande

Ja, drygt 100 maskiner på de cirka 5 000 kvadratmeter som de 60 företagen i vår förening hyrt. I och med att vi bestämde oss för att delta så ville alla satsa ordentligt. Så mässor är inte en omodern väg för att möta kunderna? Tja, resultatet av Tekniska Mässan i år kommer att vara avgörande för hur vi inom SVMF ska se på deltagandet i svenska mässor. Blir det får få affärer som resultat av årets mässa, tvingas vi ta en funderare på vad som är bäst satsade pengar i framtiden. Men det ser ut att överträffa våra förväntningar vad gäller besökarantal. Hur stora kostnader rör det sig om? Efter Verktygsmaskiner 2008 gjorde SVMF en beräkning av vad utställarna hade lagt ned. Det var runt 50 Mkr. För det fick branschen träffa 10 000 besökare. Det kanske ändå hade varit en bra affär om nu inte finanskraschen hade kommit några månader senare. Många gjorda beställningar annullerades.

Läs mer →

Prisas för gitarreffekter

Priset delades ut under Embedded Conference Scandinavia 2010 under Tekniska Mässan. De tre studentpristagarna är Tomasz Henisz, Dominik Stozek och Tomasz Kaczmarczyk och de vann 50 000 kronor och ett diplom. Förutom studentpriset delades Swedish Embedded Award ut i ytterligare två kategorier: bästa företagsinnovation och bästa micro-/nanoinnovation. – Det är en kul uppfinning baserad på en smart elektroniklösning som många kan få glädje av i framtiden, menar Johan Nordin medlem i den jury som utsett gitarrprocessorn till bästa studentinnovation för Swedish Embedded Award. De här tre studenterna har lyckats utnyttja elektronik i form av inbyggda system och förverkliga en bra idé till en lösning som har förutsättningar att nå kommersiell framgång.

Läs mer →

Pris för rökdykarmask och mikromotorstyrning

Stefan Skoog från Lunds Tekniska Högskola blev vinnare i studentkategorin för sin elektroniska motorstyrning. Stefan Skoogs mikromotorstyrning är baserad på en signalprocessor och den är så generell att den kan användas i såväl små likströmsmotorer som stora asynkronmotorer. – Det började egentligen som ett hobbyprojekt. Jag var övertygad om att det skulle gå att konstruera en bättre motorstyrning än de som fanns på marknaden, berättar Stefan. Nu anser han att han har en bra plattform att gå vidare från. Bland annat ser han möjligheter att styra motorerna i elcyklar, elmopeder, permobiler och liknande tillämpningar. Men även fordonsindustrin har visat intresse för Stefans konstruktion för lite större elmotortillämpningar. Och Stefan har faktisk även jobbat med hybridbilar inom Volvo… Även inom robotapplikationer kan Stefans motorstyrning komma till användning och just nu arbetar han vidare med ett projekt inom robotforskningen på LTH. – Med den digitala tekniken kan man få verklig höghastighets datorkommunikation, dessutom i väldigt kompakt form. Mikro/nanopriset tilldelades två studenter från Mittuniversitetet, Yan Yang och Pen Cheng, för en trådlös varvtalsdetektering....

Läs mer →

Rengör containern med torrisblästring

Idag sker en stor del av containerrengöringen med lösningsmedel, som innebär risker både för miljö och arbetsmiljö. Med blästring med pellets av torr-is blir processen helt torr. – Det betyder att det inte blir någon stilleståndstid för containern. När den är rengjord behöver den inte stå och torka utan kan gå tillbaka till användning direkt, säger Erik Jansson, marknadschef vid IB Cleaning AB. Lite förenklat fungerar tekniken så att torris i form av små pellets expanderar omkring 600 gånger sin ursprungliga storlek på några millisekunder. Torrisen övergår från fast form till gas utan att passera vätskestadiet. Pelletsen har en temperatur på minus 79 grader och skillnaden mellan den temperaturen och den på ytan som ska blästras skapar vid träffögonblicket en s k termisk chock. Den kombinerade anslags- och förgasningsenergin och den snabba värmeöverföringen mellan pellets och yta skapar en mikroexplosion vid anslagspunkten som får det material som ska blästras bort att krackelera och släppa från underlagen. Torrisen tillverkas av koldioxid, men Erik Jansson betonar att det trots det är en...

Läs mer →