Fordonsgas från kogödsel gav Skapapris och 300 000