Kategori : Tekniska mässan

Nya idéer och prylar

Uppfinnarna på Tekniska Mässan. Uppfinnarna lockade som vanligt många besökare— i år ställde Almi i Småland och Blekinge ut med en samlingsmonter och Svenska Uppfinnare- föreningen, SUF, hade sin monter, och variationen var det minsann inget fel på.

Läs mer →

Större i år

Några "världsnyheter", många vidareutvecklingar och förbättringar— och så förstås en del som har varit med förut. Avdelningen Logistics på Tekniska Mässan var större i år än vid förra årets premiär och aktiviteten i montrarna högre.

Läs mer →

För trånga utrymmen

Världsnyhet stod det på monterväggen tvärs över gången hos Lifts All AB, vid avdelningen Logistics på Tekniska Mässan. Det nya var en förminskad version— Mini— av företagets pneumatiska lyftenhet Bal-Trol som baseras på en enda pneumatisk cylinder och i systemet ingår också gripverktyg och överliggande aluminiumskenor.

Läs mer →

Jättesatsning på produktionsteknik

Mera-programmet startades år 2005 som ett svar på ett regeringsuppdrag till Vinnova att lämna förslag på ett fyraårigt FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik. Fordonsindustrin tog aktiv del i utformningen av programmet tillsammans med annan tillverkande industri och "forskningsaktörer" vid högskolor och institut. Vid kommande årsskifte avslutas Mera-programmet, och en avslutande presentation av dess resultat genomfördes vid Tekniska mässan.

Läs mer →