Kategori : Automation

Stort EU-anslag till Örebro

Robotikforskningen vid Örebro universitet har fått ett strategiskt viktigt forskningsanslag av EU-kommissionen. Det handlar om sammanlagt sju miljoner euro för att utveckla teknik för självgående robotar på lager. Projektet innefattar flera europeiska universitet och företag, med Örebro universitet som koordinator.

Läs mer →

Umeå satsar på autonoma system

Kempestiftelserna beviljar två års finansiering för åtta postdoktorala forskare i en stor satsning på autonoma system vid Umeå universitet. Autonoma system består av programvara och fysisk infrastruktur som tillsammans med människor skapar ökad funktionalitet, uthållighet, tillförlitlighet och effektivitet, till exempel självkörande bilar, industrirobotar och socialt intelligenta datorsystem som kan hjälpa människor i vardagen.

Läs mer →