Kategori : Automation

Stort EU-anslag till Örebro

Robotikforskningen vid Örebro universitet har fått ett strategiskt viktigt forskningsanslag av EU-kommissionen. Det handlar om sammanlagt sju miljoner euro för att utveckla teknik för självgående robotar på lager. Projektet innefattar flera europeiska universitet och företag, med Örebro universitet som koordinator.

Läs mer →