Kategori : Marknad

Barometer mot höga höjder

Barometerindikatorn steg 2,1 enheter i december, från 104,0 i november till 106,1. Indikatorn har därmed ökat med drygt 14 enheter de senaste sju månaderna. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 1,1 enheter i december

Läs mer →