23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Påkörning och olyckor sker dagligen

| Medlemsnyhet | Företag Constructor Sverige AB

I lagermiljön ska människor, gods och fordon enas med kraven på hög effektivitet och sanningen är tyvärr att det är få lager som klarat sig helt undan tillbud.

Den allra vanligaste skadan är påkörda bärbalkar och knäckta tvärstag. Överlastade bärplan och brist på rasskydd är också vanligt, men det är bärbalkar och tvärstag på den nedre delen av pallsystemet som får mest stryk. Detta beror nog till stor del på att i-/urlastningen av pallarna sker snabbare längre ner i pallsystemet, där man har bra visuell sikt. Högre upp har man sämre sikt, och i-/urlastningen går därför långsammare.

Vi hittar nästan alltid ställage som har allvarliga eller mindre skador vid en besiktning. Jätteras, där en hel installation rasar, sker som tur är inte så ofta. Men mindre pallras förekommer dagligen, ofta beror det på att man inte har säkerhetsinlägg eller genomskjutningsskydd monterat.

En annan vanlig fara är att det saknas uppgifter om hur mycket man får belasta bärplan och sektioner. Man är ofta omedveten om att en förändring i en ursprunglig ställagekonfiguration påverkar sektionens maxbelastning. Om man till exempel flyttar upp en lågt placerad bärbalk en halvmeter kan pallsektionens maxbelastning sänkas rejält”. Säger Stefan Aronsson, Besiktningsman på Constructor.

Expertbesiktning ger dig koll på ställagets allmänna kondition
Alla företag är enligt lagen skyldiga att se till att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö. Regelbundna kontroller och årliga Ställagebesiktningar är en branschstandard som rekommenderas för både nyinstallationer såväl som befintliga lager. När vi pratar om besiktning är det följande tre besiktningstyper som är aktuella för ställage i lagermiljön; 

  • Montagebesiktning – utförs efter en leveransöverlämning, men både nyinstallerade och ombyggda ställage kräver efterkontroll.
  • Okulärbesiktning – en enklare kontroll som genomförs regelbundet av egen personal, vid skyddsronder på lagret.
  • Expertbesiktning - en djupgående kontroll som utförs en gång per år. Expertbesiktning utförs av erfarna besiktningsmän, där både ställagets och kringsutrustningens allmänna kondition bedöms

Constructors Expertbesiktning utgår från kraven i Europastandarden och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommenderas att utföras på alla typer av pallsystem och fabrikat. Under själva besiktningen går man grundligt igenom ställagets kondition och synar helheten, komponenter och kringutrustning. Det man får vid en Expertbesiktning är en granskning och bedömning av extern part på pallsystems allmänna kondition. Men en Expertbesiktning innebär inte att man slipper undan att utföra regelbundna skyddsronder och montagebesiktning. 

Efter utförd Expertbesiktning upprättas ett detaljerat protokoll som visar vilka områden som måste åtgärdas omgående eller hållas under uppsikt - det är alltså inte bara ställaget som inkluderas i en Expertbesiktning, utan även skydd och detaljer som finns runt ställaget. Allvarlighetsgraden på upptäckta skador graderas med färgkodning.

Behöver du mer information om hur du säkrar din lagermiljö eller boka en Ställagebesiktning online, är du välkommen att kontakta oss.

Tele: 031-771 96 00 | www.constructor.se/besiktning

Medlemsnyhet

Företag
Constructor Sverige AB

Bergsjödalen 60
Box 55043
400 53 Göteborg
Sverige
Constructor Sverige AB

Sänd till en kollega

0.047