23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Andas du in rök, gaser eller damm på din arbetsplats?

Hälsofarliga ämnen består av farliga partiklar i olika storlek och kan ta sig olika långt in i kroppen och orsaka hälsoproblem som allergier, astma, andningsbesvär, hörselproblem och ännu värre än så.

Förfallodatum
den 31 juli 2024

Det är viktigt att beakta hygieniska gränsvärde, dessa sätts för att begränsa luftföroreningarna på arbetsplatserna. De svenska gränsvärdena hittar ni i länken nedan och de är bindande enligt lag och får inte överskridas. 

Hygieniska gränsvärde -Arbetsmiljöverket 

Ett hygieniskt gränsvärde är en sammanvägd bedömning av hälsorisker och vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att göra på en arbetsplats. Det är viktigt att hålla alla luftföroreningar på så låga nivåer som möjligt. Det är särskilt viktigt när man utsätts för flera ämnen samtidigt. 

Investera i ett utsug- med anpassat filtersystem för att undvika hälsoproblem.

Allergiframkallande ämnen
Allergibesvär uppstår när kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som man utsätts för, det kan ge hud- eller astmasymtom. För att en allergi ska uppstå krävs att man först blir exponerad för det allergiframkallande ämnet. Den som blivit allergisk (sensibiliserad) kan sedan få symtom efter ny kontakt med mycket små mängder av ämnet. Det finns ett stort antal ämnen som är allergiframkallande, både naturliga ämnen och kemiska produkter.

Cancerframkallande ämnen
Många ämnen kan även utveckla cancerogena sjudkomar. Cancer som orsakas av kemikalier tar lång tid att utveckla. Det kan ta mellan 10 och 30 år. Risken att få cancer ökar, när man utsätts för högre doser av ett cancerframkallande ämne. Det är mycket viktigt att hålla arbetstagarnas exponering för ämnen som kan framkalla cancer så låg som möjligt.

Reproduktionsstörande ämnen 
Det finns kemiska ämnen som kan störa reproduktionen på mannens och kvinnans fortplantningsförmåga. Dessa ämnen kan även ge skador på fostret via den gravida kvinnan. 

Ototoxiska ämnen
Inte att förglömma så finns det även kemiska ämnen som vid inandning kan påverka funktionen hos innerörat och signalöverföringen till hjärnan och ge försämrad hörsel.

Dammpartiklar 
Damm består av små fasta partiklar. Damm uppstår från många olika sorters materia. Damm lägger sig som ett lager på ytor, golv, maskiner, möbler och föremål inomhus. 

Inhalerbart damm  - partiklarna i luften, som man andas in genom näsa och mun.
- Respirabelt damm  - de allra minsta partiklarna, som når längst ner i lungorna – till alveolerna. De mest skadliga.
- Rökpartiklar  - partiklar som uppstår vid svetsning - de är så små att de når alveolerna.

Att tänka på 
En människa andas in ca 20 - 30 kg luft varje dag x antal arbetsdagar x antal arbetsår. 

Se till att skydda er personal på arbetsplatsen. Farliga ämnen och partiklar kan också förflytta sig i hela ventilationssystemet om man inte fångar upp det redan vid källan. 

I dag finns det mycket bra och lättanvänd teknik att använda för att rena luften och skydda både personal och maskiner på arbetsplatsen.  
Vi hjälper er att hitta rätt modell på utsug- med avsett filtersystem. 

Önskas hjälp och vägledning så tveka inte att kontakta  
Karoline Ljung 
Tel. +46 40-536623 eller E-mail: karoline.ljung(@)solectro.se
 

Solectro AB
Tenngatan 6-8
234 35 Lomma
Lomma kommun
Sverige
VAT nummer: SE556143403501

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.047