23948sdkhjf

EU: Dessa tre biocider kan orsaka cancer

| Medlemsnyhet | Företag Wallenius Water Innovation AB

EU har utvärderat tre formaldehydavgivare som används inom metallbearbetning. Alla tre klassificeras som cancerframkallande och får inte användas om det är tekniskt möjligt att ersätta dem.

Den 5 maj 2017 kom EU:s beslut efter utvärderingen av de första tre av totalt elva formaldehydavgivare som används inom metallbearbetning. Från och med den 1 december 2018 ska följande substanser klassificeras som cancerframkallande, enligt EU-kommissionens 10:e ATP till CLP:

  • N, N’-methylenebismorpholine, även känd som MBM, CAS 5625-90-1
  • 3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine], även känd som MBO, CAS 66204-44-2
  • α,α',α''-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol, även känd som HPT, CAS 25254-50-6

 Huruvida formaldehydavgivande biocider i skärvätska orsakar cancer har utvärderats under lång tid och av många instanser inom EU. Beslutet som nu har tagits av REACH-kommittén är i linje med rekommendationen som ECHA:s riskbedömningskommitté (RAC) gav i december 2015, med det nya tillägget att blandningar som innehåller dessa substanser bara ska klassificeras som cancerframkallande om den totalt teoretiskt frisläppbara mängden formaldehyd i en blandning överstiger 0,1%.

Eftersom klassificeringen till stor del härrör från substansen som frisläpps – formaldehyd – finns det god anledning att tro att även de resterande åtta formaldehydavgivarna kommer att klassificeras som cancerframkallande.

Hur påverkar det mig?
Nu är det hög tid att lusläsa innehållsförteckningarna på era kemikalier. Cancerframkallande ämnen och produkter får inte användas om det är tekniskt möjligt att ersätta dem. Om någon av de tre substanserna ovan finns i en produkt som ni använder måste ni försöka ersätta dem med en annan produkt utan dessa ämnen eller ändra er process så att produkten inte behöver användas.

Det är inte lämpligt att försöka ersätta med en annan formaldehydavgivande biocid eftersom även dessa troligen kommer att få samma klassificering inom kort. Även isotiazoliner får hårdare klassificeringar, läs mer i mitt tidigare blogginlägg.

Registerkrav över utsatta medarbetare
Om ni ska fortsätta att använda en produkt med dessa formaldehydavgivare måste först en utredning göras som visar att produkten inte går att ersätta. Visar utredningen att det inte finns några andra alternativ, måste följande krav uppfyllas:

  • Produkten ska hanteras i ett slutet system, om det är tekniskt möjligt.
  • Det ska finnas skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för hela hanteringskedjan.
  • Beroende på hur koncentrerad produkten är när den används kan även rörledningar och tankar behöva märkas med symbolen Hälsofarlig (”sprängda lungan”) samt produktens namn och att den kan ge cancer.
  • Arbetsgivaren ska även föra ett register över arbetstagare som har exponerats för substansen. Registret måste förvaras i minst 40 år efter det att exponeringen har upphört. Registret ska innehålla: 

1. Arbetstagarens namn.
2. Arbetsuppgifter.
3. Kemisk riskkälla som arbetstagaren har utsatts för.
4. Uppmätt eller uppskattad grad av exponering.

Källa: Arbetsmiljöverket

Mer om EU:s kemikalielagstiftning
Det händer mycket inom kemikalielagstiftning som rör verkstadsindustrin just nu. Med vår e-bok kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Hämta den här! 

 


Skriv din kommentar

Medlemsnyhet

Företag
Wallenius Water Innovation AB

Franzéngatan 3
112 51 STOCKHOLM
Sverige
Wallenius Water Innovation AB

Sänd till en kollega

0.094