23948sdkhjf

Teknikföretagen vill se mer samverkan – möts på underhållsarenan

Teknikföretagen kommer att vara på plats på Underhållsmässan, genom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som Teknikföretagen är huvudman för. Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030, ger oss en djupdykning i vad programmet sysslar med samt var fokus kommer ligga på Underhållsmässan 2024.

– Produktion2030 finansierar projekt som ska leda till ökad konkurrenskraft och hållbarhet i industrin. För att detta ska bli verklighet behöver både innovationsförmågan och samverkan mellan företag och forskning öka betydligt. När företag och akademi möts, det är då som innovation sker, säger hon till oss.

I skrivande stund har Teknikföretagen cirka 4500 medlemsföretag.

– Vi representerar de här företagen och jobbar bland annat för att förutsättningarna för företagens forskning, utveckling och innovation i Sverige ska vara de bästa möjliga. Våra medlemsföretag investerar mycket i FoU i Sverige. Deras andel motsvarar cirka 40 procent av all forskning i Sverige, säger Cecilia Warrol.

Vad är Produktion 2030?

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. 

Syftet med programmet är att se till så att Sverige förblir ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Teknikföretagen är huvudorganisation och koordinerar innovationsprogrammet med hjälp av ett programkontor.

Källa: Produktion2030

Produktion2030, likt många andra innovationsprogram, startade 2013. Teknikföretagen, Chalmers och KTH, IF Metall och dåvarande forskningsinstitutet Swerea IVF var grundarna. Cecilia Warrol har varit programchef sedan starten. Staten, genom Vinnova, har utfäst finansiering under 12 års tid. Detta är en ovanligt lång tidsperiod och ett bevis på att regeringen verkligen tror på satsningen.

– Produktion2030 grundades ungefär samtidigt som begreppet Industri 4.0 myntades, säger hon och menar att det var väldigt passande. Hon tillägger:

– Det där med industrins digitalisering var en intressant möjlighet. Hur kan digitaliseringen skapa nytta, öka konkurrenskraften genom nya afärsmodeller och samtidigt öka effektiviteten? Kan digitalisering skapa ett ökat värde så traditionell tillverkningsindustri blir mer kraftfull och attraktiv? Industrin är ju egentligen det coolaste som finns.

Alla satsningar som Produktion2030 genomfört under mer än tio år har handlat om att lyfta tillverkningsindustrin till en ny nivå. Utöver finansiering till projekt har Produktion2030 gjort många internationella studieresor för att spana på nya trender inom teknik, forskning och policy, men också för att knyta nya viktiga kontakter till Sverige. De har besökt allt från specialister på 3D-printing i Singapore till högteknologiföretag i Silicon Valley.

– Vi har kompisar världen över. Hela tiden inspireras vi av andra länder. Hur kan vi skapa riktigt bra testmiljöer? Eller förnya utbildningar? Hur kan svensk policy för forskning och innovation för industrin utvecklas? Jo, vi kollar hur de gör i Tyskland, England, Japan och USA och så vidare. Det finns referenspunkter överallt, säger Cecilia Warrol.

När Underhållsmässan går av stapeln så är det nätverksbyggande som gäller.. Enligt Cecilia Warrol går det inte att bli färdig med sitt kontaktskapande.

– En mässa är ju bästa platsen för att knyta kontakter. Det finns utrymme att odla sin nyfikenhet och kreativitet, säger hon.

Produktion2030 bidrar till flera utställningar på årets Underhållsmässa, som Smart underhåll med Chalmers, Storskalig 3D-printing med RISE, ABB och Adaxis samt en trailer fullproppad med Ingenjör 4.0 – fortbildning för ingenjörer.

– Jag ser framemot många nyfikna besökare till dessa utställningar. Tillsammans med kollegor från Högskolan Halmstad, Chalmers och RISE vill vi att företag ska komma fram och diskutera sina utmaningar med oss, detta för att kunna hitta en möjlig lösning, kanske direkt eller kanske i samverkan med andra företag. Nätverkandet på Underhållsmässan handlar om att ta vara på, dela och använda den teknik och kunskap som Teknikföretagen byggt upp.

Produktion2030 har en monter tillsammans med Högskolan Halmstad – utbildningsinsatser inom Industri 4.0.

– Det finns en stor kompetensbrist inom industrin. En av lösningarna är att fortbilda yrkesaktiva, bland annat ingenjörer mitt i livet. Därför tycker vi att Ingenjör 4.0 är ett genidrag, avslutar Cecilia Warrol samtalet med oss.

Nu ser hon och gänget som arbetar med Produktion2030 fram emot att mingla på mässan.

Ingenjör 4.0

Ingenjör 4.0 är en fortbildning för yrkesverksamma ingenjörer. Ingenjör 4.0 erbjuder omkring 50 korta kursmoduler med aktuellt innehåll som svarar på den snabba digitaliseringen av industrin, ofta benämnt som Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.

Satsningen har fram tills nu fortbildat mer än 1000 yrkesverksamma ingenjörer i Sverige inom blandannat inom datadrivet underhåll, cybersäkerhet, 5G för produktion och kollaborativa robotar.

Källa: Produktion2030

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063