23948sdkhjf

Krönika: AI och ny teknik kommer driva tillverkningsbranschen framåt

2023 var ett utmanande år för tillverkningsbranschen. Konkurrensen har ökat, kundkraven har blivit mer komplexa och regleringen har blivit strängare. Efter en djupdykning i hur branschen kommer utvecklas i 2024, förutspår Mikael Hultin, Business Solution Consultant på IFS, framför allt fyra faktorer som kommer ligga till grund för företagens utveckling i den allt mer utmanande tillverkningsindustrin.

Investeringar och efterfrågan på AI kommer att öka 

Inom endast ett par år förväntas IT-avdelningarnas kostnader för AI att öka med 40 procent. Dessa ökade investeringar kommer hjälpa tillverkarna att förbättra effektiviteten genom AI-igenkänning av datamönster. Med hjälp av historisk data kan AI snabbt analysera produktionsdata i realtid och identifiera mönster och avvikelser.

Det långsiktiga värdet i detta är att analyserna kommer kunna effektivisera arbetet och förutsäga potentiella problem genom att jämföra och dra slutsatser från data.

Samtidigt som tillverkningssystem blir alltmer komplexa, är AI-driven mönsterigenkänning en avgörande innovation för att skärpa kvalitetskontrollen, förutsäga problem med maskiner och optimera produktionen. Det här förebygger defekter, effektiviserar system och sänker kostnader. I samband med att tillverkningsindustrin blivit mer digital, är datamängderna som produceras varje sekund redan så stora att människor inte kan hantera dem på egen hand - och därför kommer AI bli ett oumbärligt verktyg för tillverkarna.

Förbättring av affärs- och underhållssystem med hjälp av AI-driven teknik

Tillverkningsindustrin kommer tyvärr ha fortsatta utmaningar med leverantörskedjorna. Den traditionella och statiska tillverkningsmetoden är inte längre tillräcklig för att leva upp till det moderna affärslandskapets krav. Tillverkare bör därmed utnyttja AI, ERP och EAM för att optimera lager och tillgångar med hjälp av maskindata i realtid. Med AI-drivna verktyg kommer tillverkarna snabbare kunna reagera på förändringar i efterfrågan, störningar i leveranskedjan och förändringar i marknaden. Med hjälp av AI blir tillverkare alltså mer flexibla, minskar ledtiderna och minimerar effekterna av störningar i leveranskedjan.

Ny teknik kommer förändra upplevelsen på produktionsgolvet

Majoriteten av tillverkningsföretagen kommer att investera i ny teknik som gynnar arbetsupplevelsen på produktionsgolvet. Det är brist på erfaren och kvalificerad personal inom tillverkningsbranschen, och detta kan bli ett betydande problem som gör organisationer sårbara och försvårar tillväxt.

Men det handlar inte bara om att hitta rätt personer, det gäller också att utbilda och sedan behålla sina anställda, vilket kan vara svårast. Arbetstagare förväntar sig numera mer flexibilitet, som en följd av förändringarna i arbetslanskapet under covid-19-pandemin. Och den ökande personalomsättningen har lett till betydande störningar i produktivitet, scheman och arbetsflöden på verkstäder. För att åtgärda denna problematik efterlyser tillverkarna integration av teknik för att höja produktiviteten.

En studie som gjordes på uppdrag av IFS under 2023 visar att tillverkare har gjort det till en prioritet att förbättra sina anställdas upplevelse med hjälp av teknik, och vill

göra arbetstagare mer uppkopplade. Om de anställda är uppkopplade till de viktigaste verktygen och plattformarna kan det öka engagemanget, höja produktiviteten och förbättra arbetstillfredsställelsen, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft. I framtiden kommer AI också att spela en viktig roll för att ytterligare stärka den uppkopplade medarbetaren, genom att ge insikter och bidra till noggrannhet och därmed skapa förbättrad effektivitet.

Fokus på cirkulära affärsmodeller

Det blir allt tydligare att tillverkares linjära affärsmodeller har blivit ohållbara, impopulära och orsakar allt större affärsrisker. Med det sagt, kommer tillverkare med stor sannolikhet att allt mer anamma och implementera strategier för att skapa cirkulära affärsmodeller, som minskar avfall och använder resurser mer effektivt.

I takt med att olika regelverk sätts i verket, exempelvis EU:s hållbarhetsdirektiv CSRD, blir det bråttom att anpassa sig till den allt mer cirkulära marknaden. Många regelverk har redan, eller kommer inom kort ha, en djupgående effekt på hur tillverkningsföretag kommer behöva arbeta på kort och lång sikt. Men för att genomföra denna förändring måste tillverkare ha tillgång till rätt teknik så de har möjlighet att skapa en cirkulär arbetsprocess, som ger en överblick över produktens fullständiga produktcykel och miljöpåverkan. Man vill kunna spåra material, delar och produkter under hela produktcykeln. Dessutom måste man kunna applicera processer såsom återtillverkning och omvänd logistik för att skapa ett effektivt varuflöde och minska på avfallet.

Framtiden ser ljus ut 

Tillverkningsföretag är vana vid att hantera krävande utmaningar. Företagen fortsätter driva fram innovation genom att ta an nya metoder och ny teknik för att förbättra sin verksamhet. Detta år ser vi därför att svenska tillverkningsföretag kommer att prioritera effektivitet och optimering när de navigerar sig framåt i branschen, för att därmed kunna bli mer konkurrenskraftiga. Och detta bådar gott för framtiden för svensk tillverkningsindustri.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078