Expanite - Härdning av rostfritt stå

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 9 januari 2020

Vi skräddarsyr våra processer så att de passar till din legering och dina behov

ExpaniteHigh-T
Ändamålet med denna process är att diffundera in kväve i ytan på rostfritt stål ner till ett djup av 0,2 - 2 mm. Maximal hårdhet varierar från 280HV för austenitiskt material till 700HV för martensitiskt och ferritiskt material.

ExpaniteLow-T
Ändamålet med denna process är att diffundera in kväve och kol i ytan av rostfritt stål i djupintervallet 5 - 45 µm. Maximal hårdhet varierar från 1000 till 1200HV på austenitiskt material och från 1200 till 1800HV på martensitiskt och ferritiskt material.

SuperExpanite
Här kombineras ExpaniteHigh-T och ExpaniteLow-T-processerna för att uppnå högre bärighet och bättre korrosionsegenskaper. I det första skedet tillämpas ExpaniteHigh-T-processen för att åstadkomma en djup zon med måttlig kvävehalt. I nästa skede används ExpaniteLow-T-processen för att åstadkomma en yta med hög hårdhet ovanpå ExpaniteHigh-T-zonen.

Expanite-processerna resulterar inte i en ytbeläggning men i en diffusionszon med förhöjda kväve och kolhalter. Vi benämner denna zon expanderad austenit, expanderad martensit, eller helt enkelt Expanite. Læs mere på www.expanite.com
Leverantör
Expanite A/S
Industrivænget 34
3400 Hillerød
Danmark

Mia grundtvig
Telefon: +45 21642826


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.17