23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Kurser från Ramboll Utbildning

Tillbaka till företagsprofilen.

Sortera efter
Sida av 1

Transport av farligt gods på sjö, 1 dag

Startdatum: den 18 november 2020

Alla medarbetare som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö, t.ex. beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar, ska geno ...

Produkt- och kemikaliekrav för handeln, 1 dag

Startdatum: den 7 oktober 2020

I takt med en ökad globalisering tilltar handeln med varor och kemikalier över gränserna och e-handeln fortsätter att öka i omfattning. Myndighetstill ...

Förvaltningsrutiner enligt lagkrav i miljöbalken och miljöbyggnad, 1 dag

Startdatum: den 11 november 2020

Den här kursen vänder sig till dig som äger och/eller förvaltar fastigheter och vill lära dig mer om miljöbalkens olika krav som påverkar byggnadens d ...

Värdeskapande ledningssystem, 1 dag

Startdatum: den 30 september 2020

Denna kurs syftar till att ge en fördjupning inom ledningssystem med fokus på värdeskapande ledningssystem. Detta samtidigt som kursdeltagaren både er ...

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U, 1 dag

Startdatum: den 19 november 2020

Denna kurs riktar sig till er som skall kunna representera sitt företag/organisation som Byggarbetsmiljösamordnare, både som BAS-P och BAS-U. Arbetsmi ...

Vässa era interna revisioner, 1 dag

Startdatum: den 29 september 2020

Kursen ger dig Utbildningen syftar till att inspirera och motivera deltagarna att ta nästa steg att utveckla sig som internrevisor och få kunskap om h ...

Revision med fokus på hållbarhetskrav, 1 dag

Startdatum: den 17 november 2020

Det är ett känt faktum att krav som inte följs upp riskera att bli uddlösa. Det här är kursen som ger dig verktygen och förståelsen för hur du på ett ...

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, 1 dag

Startdatum: den 30 september 2020

Den här kursen handlar om hur ni med hjälp av GRI Standards kan lyckas med er hållbarhetsredovisning. Kursen hjälper er att via hållbarhetsredovisning ...

Utveckla en hållbar leverantörskedja, 1 dag

Startdatum: den 20 oktober 2020

Den här kursen riktar sig till dig som är hållbarhetsansvarig eller dig som arbetar med inköp och ledningssystem och som vill skapa förutsättningar fö ...

Nya ISO 50001:2018 - Energiledningssystem

Startdatum: den 8 oktober 2020

Kursen hjälper dig med hur man omsätter standardkraven i praktiken, hur du kan arbeta systematiskt med energifrågorna samt ger dig en orientering om e ...

Renrum - Minimera föroreningsspridning utifrån de myndighetskrav och standarder som finns

Startdatum: den 1 oktober 2020

Den här kursen vänder sig till dig som har renrum i din verksamhet eller har andra kopplingar till rensrumsmiljöer och vill fördjupa dina kunskaper in ...

Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001, 1 dag

Startdatum: den 13 oktober 2020

Denna kurs ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete med utgångspunkt i ISO 9001:2015. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av ...

Internrevision av ledningssystem, 3 dagar

Startdatum: den 13 oktober 2020

Kursen ger dig Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses et ...

Nya ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för interna revisorer, 1 dag

Startdatum: den 6 oktober 2020

Utbildningen syftar till att ge dig som internrevisor grundläggande kunskaper och färdigheter om de nya/ändrade kraven i ISO 9001, 14001 och 45001 sam ...

Lagkrav på farliga ämnen i varor för tillverkare och importörer (REACH, RoHS och konfliktmineraler)

Startdatum: den 3 november 2020

Att kunna leverera varor utan ämnen som innebär risker blir allt viktigare. Fokus på detta har ökat genom nya lagkrav och lagstiftningen kräver att ni ...

Miljölagstiftning, 1 dag

Startdatum: den 15 oktober 2020

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Miljöbalken ...

Transport av farligt gods, 1 dag

Startdatum: den 13 oktober 2020

Varje dag transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Transporterna utgör stora risker varför det är viktigt att de hanteras på rätt sätt ...

Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:, 1 dag

Startdatum: den 6 oktober 2020

Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av miljöledningssystemet, ISO 14001 kan strukturera och systematisera ...

Riskbedömningar - arbetsmiljö, 1 dag

Startdatum: den 1 oktober 2020

Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Med vår kurs vill ...

Nya ISO 45001:2018, 1 dag

Startdatum: den 14 oktober 2020

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 kom under mars 2018 och ersätter under en treårsperiod OHSAS 18001:2007. Kursen ger dig kunskap om hur kraven kan ...

Kemiska hälsorisker med riskbedömning, 1 dag

Startdatum: den 11 november 2020

Efter kursen har du övergripande kunskap om hur kroppen fungerar och påverkas av olika kemiska ämnen. Kursen är en fortsättning på kursen Arbetsplatse ...

Arbetsplatsens kemikaliehantering, 1 dag

Startdatum: den 10 november 2020

Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt som gäller för företagets hantering av kemikalier. För att underlätta vå ...

Vägen till ett hållbart arbetsklimat, 1 dag

Startdatum: den 22 oktober 2020

Med en ökad kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljön ska deltagarna kunna inspirera och motivera andra att gå över till ett för människan mer hål ...

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, 1 dag

Startdatum: den 15 oktober 2020

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbets ...

Resultat per sida:12244896
Sida av 1

Fakta om Ramboll Utbildning

Adress
Ramboll Utbildning
Vädursgatan 6
402 27 Göteborg
Se på karta

Region
Sverige
Västra Götalands län
Göteborgs stad

Telefon: +46 (0)10 615 60 00

VAT nummer: SE5561330506

Se hemsidan

Kontaktpersoner

Sofia Askengren Sofia Askengren
Avdelning: Ramboll - Digital & Education
Yrke: Marketing & Communication
Telefon: +46 10 6153126

Sänd till en kollega

0.141