23948sdkhjf

Maskindirektiv / CE-märkning

Per lektion SEK 5 850 exkl. moms
Utbildningsregion
Sverige > Hallands län > Kungsbacka kommun
Period(er)
den 19 februari 2019

den 19 februari 2019
den 2 april 2019

den 2 april 2019
den 11 juni 2019

den 11 juni 2019
den 20 augusti 2019

den 20 augusti 2019
den 15 oktober 2019

den 15 oktober 2019
den 3 december 2019

den 3 december 2019

Målsättning

Få reda på allt du behöver veta angående Maskindirektivet 2006/42/EC och kraven för CE-märkning av maskiner. Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet? Vad har tillverkarna och maskinanvändarna för ansvar? Den här kursen ger dig svaren på frågorna. Den täcker även motsvarande standarder som avser konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner som släpps ut på marknaden och används inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Kursen erbjuder en steg-för-steg illustration över vad som måste beaktas i CE-märkningsprocessen.

Innehåll

 • Omfattning och krav enligt Maskindirektivet 2006/42/EG
 • Grundläggande hälso- och säkerhetskrav
 • Harmoniserade standarder under Maskindirektivet 2006/42/EG
 • EU-lagstiftning gällande maskiner
 • Processen och förfarandena för CE-märkning av maskiner
 • Ansvar under maskinens livscykel
 • Administrations- och dokumentationskrav, så som försäkran om överrensstämmelse, teknisk tillverkningsdokumentation och CE-märkning

Målgrupp

 • Konstruktionschefer
 • Konstruktörer
 • Automations-, El-, Underhålls- och projektingenjörer
 • Arbetsmiljöansvarig och skyddsombud
 • Produktionschef
 • Underhållspersonal
 • Ansvariga för uppgraderingar och underhåll av maskiner och anläggningar
 • Kontrollanter
 • Tekniska inköpare

Utbildningsadress

Efter avtal

Sänd till en kollega

0.309