23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Att välja rätt svetsmetod kan löna sig på sikt

TIG, MIG och MAG innebär allihop svetsning med så kallad kortbåge. Kortbåge syftar på den korta bågen mellan svetstråden och materialet som ska svetsas. Svetsutrustningen skapar en spänning som är så hög att en ljusbåge bildas mellan tråden och materialet. Ljusbågens elektroner förs över till materialet via svetstråden, och värmer upp det till en temperatur där det börjar smälta.

Vid MIG-svetsning och MAG-svetsning blir även tråden så pass varm att den smälter ner i materialet. I TIG använder man däremot en volframelektrod, som inte smälter. Beroende på vad som ska svetsas anpassas metoden, olika svetsmetoder lämpar sig för olika arbeten.

TIG-svetsning är en metod som är enkel att arbeta med, men på grund av den höga åtgången på tillsatsmaterial tenderar kostnaden för svetsen att bli hög. Den stora mängd värme som tillförs gör dessutom att materialet som svetsas inledningsvis är något instabilt, och därmed behöver svalna innan det kan börja bearbetas.

MIG och MAG är effektiva svetsmetoder för att fylla upp med mycket material, och är vanligt inom många industrier – inte minst de som använder mycket låglegerat stål – men kräver oftast mycket efterbehandling i form av slipning och riktning.

I både MIG och MAG används samma utrustning som i TIG-svetsning, men gaserna som används har helt olika syften: Metal Inert Gas respektive Metal Active Gas, det vill säga en skyddande (icke-reagerande) gas eller en gas som aktivt påverkar det material som svetsas. I samtliga tre svetsningsmetoder kopplas svetsaggregatets strömkälla till materialet som ska svetsas. Genom att köra ut ström i munstycket och hålla det nära materialet bildas spänning, och en ljusbåge bildas då från munstycket till materialet.

Lasersvetsning kan i de flesta fall ersätta traditionell svetsning. Den ger större säkerhet och precision, och är dessutom snabbare och vanligen med bara en bråkdel av energiåtgången som krävs vid TIG, MIG eller MAG. Lasersvetsningens snabbhet gynnar produktiviteten, och innebär i praktiken att en enskild laserstation kan producera lika mycket som flera TIG-, MIG-, eller MAG-stationer.

Kostnaderna för gas och tråd försvinner med lasersvetsning, och betydligt mindre energi behöver tillföras grundmaterialet jämfört med traditionell svetsning. Det här leder till dels betydligt färre krympningar i fogen, och därigenom mindre risk för formförändringar, dels till att lägre volymer av gaser frigörs; det sistnämnda på grund av att mindre mängder material värms upp vid lasersvetsning.

Till detta kan läggas att lasersvetsning är betydligt säkrare för verkstadspersonalen, jämfört med traditionella svetsningsmetoder. Svetsning med TIG, MIG eller MAG medför en hög risk för att svetsaren utsätter sig för brännskador och värmestrålning, på grund av närheten till svetsprocessen

Sänd till en kollega

0.016