23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Tre nya asbestutbildningar i vår

| Medlemsnyhet | Företag Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Vi breddar vårt utbildningsutbud med tre efterfrågade utbildningar, Asbest  Allmän/lagstadgad (26/4) | Asbest för konsulter inom bygg (12/5) | Asbest-Sanering (17-20 maj).

 

Asbest, Allmän, lagstadgad utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §, 26 april (heldag)

Utbildning som vänder sig till alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller också praktiska moment.

Mer information och anmälan

Asbest för konsulter inom bygg 12 maj (heldag)
Utbildningen vänder sig till konsulter med ansvar för miljöinventering och/eller som ska leda arbete med asbest eller asbesthaltigt material. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt skyddsåtgärder som erfordras enligt föreskrifter om asbest. Därutöver byggherrens ansvar, inventering och AMP (arbetsmiljöplan), rapportskrivning och provtagningsstrategier.

Mer information och anmälan

Sanering av asbest och asbesthaltigt material 17-20 maj
Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36 §. Utbildning är under fyra dagar och vänder sig till alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Mer information och anmälan

Under våren genomför vi även Asbest grund och Asbest för Arbetsledning.
Mer information finns i vårt Utbildningsprogram.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
Sverige
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Sänd till en kollega

0.078