23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Tusentals markområden i Sverige är förorenade

| Medlemsnyhet | Företag Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Safe Control undersöker och analyserar prov från mark- och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen.

Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt Statens geotekniska institut (SGI) uppgår dessa områden till ca 80 000. För att undvika att människor, djur och växtlighet drabbas krävs det att områden som ska exploateras undersöks och analyseras. Speciellt känsligt är om områden ska användas för bebyggelse.

Analysmetod väljs utifrån misstänkta föroreningar med analysparametrar som utgår från Naturvårdsverkets riktvärden för två olika typer av markanvändning, känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

De hälsofarliga ämnen som framför allt undersöks är förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), BTEX, tungmetaller, alifater och aromater. Inriktningen på miljöanalyserna är bland annat beroende av:

Hur marken ska användas
Vad har marken använts till tidigare
Speciella händelser, t ex brand

Prover tas från:  Mark, asfalt, jord, byggmaterial, cement, betong.

 På vår hemsida och i vår webbshop kan du läsa om våra analyser och analyspaket.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
Sverige
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB

Sänd till en kollega

0.078