23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Hur digitaliseringen omformar byggbranschen

Upptäck hur automatisering och digitala verktyg för närvarande påverkar branschen.

Fram till slutet av 1800-talet var fotografi en elit och i stort sett otillgänglig konstform. Kamerautrustningen var skrymmande, dyr och oftast endast reserverad för professionellt bruk. Det förändrades 1888 när George Eastman, grundaren av Eastman Kodak Company (mer känt som Kodak), revolutionerade branschen med uppfinningen av bärbara, prisvärda kameror.

I mitten av 1900-talet hade Kodak blivit ett känt namn och översteg 1962 en miljard dollar i konsoliderad försäljning i USA. År 1968 hade företaget tagit cirka 80 % av den globala marknadsandelen inom fotobranschen och rankades regelbundet som ett av världens fem mest värdefulla varumärken fram till 1990-talet. Men trots sin till synes ostoppbara uppåtgående bana nådde Kodak så småningom en brytpunkt som det aldrig återhämtade sig från.

Kodaks undergång berodde bland annat främst på att företaget förkastade digital fototeknik. På 1980-talet hade de flesta av Kodaks konkurrenter börjat övergå till digital fotografering. Den digitala teknikens framväxt var oundviklig, men Kodaks chefer höll sig på avstånd, med hänvisning till rädslan för att alienera sin kundbas med ny teknik. I tio år försökte Kodak övertyga sina kunder om att film var bättre än digitalfotografering i stället för att följa konkurrenternas exempel och byta till digitalfotografering.

Beslutet att hålla fast vid sina vanor kostar Kodak avsevärt. År 2012 gick företaget i konkurs, vilket innebar slutet på ett monumentalt kapitel i fotografins historia. 

Precis som fotografiet gjorde på 1980-talet genomgår även byggbranschen en våg av digital omvandling. Framväxten av teknik som digitala tvillingar, BIM, molnet och andra viktiga innovationer lovar att revolutionera branschen helt och hållet och inleda en era av arbetsflöden inom byggbranschen som kännetecknas av förbättrad effektivitet och säkerhet, ökad öppenhet och ökad avkastning på investerat kapital. Byggbranschen är traditionellt sett analog, men framtidsorienterade EPC-företag skulle vara eftersträviga om de inte drog nytta av den digitala teknik som skapar tektoniska förändringar i branschen.

Digitaliseringens inverkan på byggbranschen

Digitaliseringen påverkar byggbranschen på flera fronter. Den digitala tekniken hjälper EPC-företag att öka sin effektivitet (och spara tid och pengar) genom att automatisera materialberedskap, förbättra säkerheten på jobbet, effektivisera ändringshantering och upprätthålla noggrannhet i varje skede av ett projekts livscykel. Här är detaljerna om hur digitaliseringen omformar byggandet. 

● Automatisering förbättrar materialberedskapen

Digitaliseringen möjliggör övergången från dokumentcentrerad till datacentrerad hantering av materialberedskap inom byggnadsindustrins leveranskedja. Före digitaliseringen var byggföretag tvungna att manuellt spåra sina tillgångar - en extremt mödosam och arbetsintensiv process.

Digitala verktyg som Jovix , som erbjuder avancerade funktioner för arbetsförpackning, ger en enda sanningskälla för materialtillgänglighet, vilket förbättrar materialkontrollen och möjliggör transaktionseffektivitet mellan intressenterna. I en enda digital plattform jämför Jovix leveransdata från inköpsorder, leveranser och transaktioner på fältet med efterfrågedata från arbetspaket och projektscheman, vilket säkerställer att arbetarna har sina material redo när de behöver dem. 

Enligt Construction Industry Institute kan produktiviteten hos hantverkare förbättras med upp till 25 % genom förbättrad arbetskraftsplanering och integrerade lösningar för materialberedskap, och vi kan peka på det amerikanska energidepartementet som ett exempel på storleken på dessa besparingar. Genom att införa automatiserad teknik för arbetspaket har DOE uppnått en produktionsförbättring på över 30 % i planeringen av arbetspaket - en besparing på över 1 miljon dollar per år.

Digitala verktyg främjar ökad säkerhet och riskreducering.

Det finns flera sätt som digital teknik kan förbättra säkerheten och riskminimeringen på en byggarbetsplats. Till att börja med hjälper de till att identifiera ett projekts risker, hantera dem och skapa robusta planer för begränsning.

Digitala verktyg som teknik för spårning av anställda kan hjälpa till att identifiera och varna anställda för potentiella risker på ett arbete. Detta gör det möjligt för entreprenörer att se vilka som befinner sig på en arbetsplats och var de befinner sig, få varningar i realtid om potentiella skador eller risker på arbetsplatsen och snabbt kommunicera i händelse av en nödsituation. Digital teknik kan också göra det möjligt för entreprenörer att samla in uppgifter om säkerhetsincidenter för tillsynsmyndigheter. Dessutom gör digital teknik det lättare att navigera i lokala bestämmelser för ett visst arbete - anslutna arbetstagare kan hämta tillstånd, JHA och PPE-föreskrifter direkt på sina mobila enheter, vilket möjliggör sömlös insyn och ökad effektivitet.

● Digitaliseringen förbättrar förändringshanteringen avsevärt.

Analog förändringshantering är en traditionellt besvärlig, men det behöver inte vara så. Digitala verktyg möjliggör snabb kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar, vilket förbättrar effektiviteten och minskar antalet fel. Ta till exempel HxGN SDx®-tekniken. Som en omfattande lösning för informationshantering gör HxGN SDx det möjligt för användare att fånga, organisera och relatera stora mängder anläggningsinformation och ge webbaserad åtkomst till alla som behöver den. Den här nivån av insyn i alla projekttillgångar möjliggör en effektiv och felfri ändringshantering.

● Digital teknik möjliggör laserprecisionsnoggrannhet.

Noggrannhet är av största vikt för ett smidigt genomförande av stora och små projekt, och digital teknik möjliggör noggrannhet ner till minsta detalj. Dokumentbaserade arbetsflöden är sårbara för mänskliga fel, men digitala verktyg upprätthåller parametrar som säkerställer att all information i projektdokumentationen förblir korrekt och konsekvent.

När anställda tilldelar namn på tillgångar i analoga dokument kan saker och ting snabbt gå förlorade i översättningen. Ett digitalt dokumentationssystem ser däremot till att varje tillgång benämns korrekt och följer samma namnkonventioner. Samma sak gäller när man gör ändringar i planer och ritningar. Med digitala verktyg kan de anställda inte göra ändringar i en ritning för instrumentering utan att ha undertecknat den. Ett digitalt system ser till att alla ändringar godkänns av de nödvändiga parterna innan ändringarna av en tillgång genomförs.


Framåtblickande: Framtiden för digitalisering av byggbranschen

Under de senaste två decennierna har digitaliseringen inom byggbranschen tagit stora steg framåt. Om vi ser framåt kommer vi att bevittna ännu fler innovationer som utlöser dramatiska förbättringar i branschen.

Under de kommande åren kan vi säkert förvänta oss att uppleva en ökning av teknik som ger den uppkopplade arbetaren möjlighet att arbeta. Detta inkluderar nästa generations augmented reality-glasögon som gör det möjligt för arbetare att få tillgång till och manipulera digitala ritningar som om de vore precis framför dem. Särskilda digitala system för driftsättning kommer att möjliggöra effektiviserad och transparent planering, leverans, verifiering och riskminimering av projekt. Och ju mer avancerad digital tvillingteknik blir, desto mer kommer den att användas för att få en helhetsbild av ett projekt under hela dess livscykel.

Avslutande tankar,

En stor del av världen var förbluffad när Kodak föll i onåd på 1990-talet. Företagets en gång så starka ställning på fotomarknaden möjliggjordes av dess förmåga att förnya sig och använda avancerad teknik för att tillhandahålla bättre produkter till sina kunder. Att missa digitaliseringsbåten var dock dess ödesdigra felsteg.

Byggbranschen skulle göra klokt i att referera Kodaks historia som en varnande berättelse.

Nyckelaktörer i denna bransch riskerar att drabbas av Kodaks öde om de också blundar för digitaliseringen. Även om framstegen kanske går snabbare än vår förmåga att ta till oss förändringarna, ger digitaliseringen en säkrare, effektivare och mer kostnadseffektiv byggbransch - och dessa framsteg kommer inte att avta inom den närmaste tiden.

Att navigera i det digitala landskapet kan vara en utmaning, vilket är anledningen till att Hexagon är här för att hjälpa byggproffs och branschledare att ta sig in på den digitala arenan och fatta de bästa möjliga besluten för sina företag. Ta kontakt idag och upptäck de förbättringar som digitaliseringen möjliggör. Oavsett om du är ett stort EPC-företag eller en lokal generalentreprenör är vårt uppdrag att hjälpa ditt företag att omfamna den digitala omvandlingen på ett sätt som fungerar för dig.

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
VAT nummer: SE5566019773

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.047