23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

AP&T:s livscykelanalyser kartlägger klimatpåverkan från presshärdning

Hur stor inverkan på klimatet orsakar en presshärdningslinje under sin livstid? Och hur påverkar användningen av presshärdade delar bilarnas klimatprestanda? Det här är information som efterfrågas av många fordonstillverkare och som AP&T nu kan tillhandahålla.

I samarbete med RISE har AP&T genomfört en omfattande livscykelanalys av en typisk presshärdningslinje. Analysen omfattar klimatpåverkan i alla led, från utvinning av järnmalm till återvinning av uttjänta maskiner, för en linje som antas vara i bruk under 20 år. Även kontinuerligt underhåll och en ombyggnation av linjen ingår i beräkningarna. 

Dessutom har man analyserat hur de totala klimatutsläppen från slutprodukten – en personbil – påverkas av vilket material som används till bilens strukturdelar.  

– Genom de data livscykelanalyserna ger får vi först och främst en stabil grund för vårt eget fortsatta klimatarbete och kan enklare prioritera vilka åtgärder vi ska fokusera på. Dessutom kan vi erbjuda våra kunder ett tredjepartsgranskat faktaunderlag som hjälper dem att beräkna och redovisa den totala klimatpåverkan från sina produkter och ta rätt beslut för framtiden, säger Christer Bäckdahl, CTO på AP&T. 

Många faktorer påverkar utfallet
Hur stor klimatpåverkan från en presshärdningslinje under en livscykel i realiteten blir påverkas av många parametrar och varierar från fall till fall. Generellt visar AP&T:s analyser att den absoluta merparten av klimatutsläppen är relaterade till energiförbrukningen under användningsfasen. Men hur stora de blir avgörs till stor del av energimixen – alltså vilka energikällor som används för att producera den el som behövs för att driva linjen. Kraft från vind och vatten ger mycket liten klimatpåverkan, medan utsläppen från fossila energikällor som kol, olja och fossilgas är betydande. 

– Det gör att utfallet skiljer sig åt beroende på var produktionen sker. Svensk energimix ger exempelvis bara en femtedel så stor klimatpåverkan som brittisk. Men oavsett var man har sin produktion är det alltid viktigt att optimera energianvändningen och välja energisnåla alternativ. Till exempel vår servohydrauliska press som är upp till 70 procent energieffektivare än våra konventionella hydraulpressar. 

En intressant fråga är hur den färdiga bilens klimatprestanda under en livscykel påverkas av vilket material som används för tillverkning av strukturdelar. Är presshärdat stål eller kallformat höghållfast stål bäst om man räknar in både stålframställning och tillverkning av delar? 

– Tack vare att presshärdningen gör stålet starkare krävs mindre material till varje del, vilket gör att vikten blir lägre och att bilen kan göras lättare än om man använder kallformat stål. Det ger en positiv effekt på bilens energiförbrukning och klimatpåverkan, som med marginal kompenserar för de utsläpp som sker under materialframställning och komponenttillverkning, säger Christer Bäckdahl. 

Med tanke på att många biltillverkare efterfrågar den information som en livscykelanalys kan ge räknar AP&T med att göra fler analyser av specifika linjer och produkter framgent. 

– Ja, det är ett erbjudande som vi kommer att utveckla och som vi vet att många kunder kommer att ha stor nytta av, säger Christer Bäckdahl. 

Tillsammans med RISE har AP&T också nyligen gjort en motsvarande livscykelanalys av en produktionslinje för varmformning av höghållfast aluminium. 

 

AP&T
Box 32
Rönnåsgatan 3A
523 21 Ulricehamn
Ulricehamns kommun
Sverige
VAT nummer: SE5562884667

Kontaktperson

HS
Helén Sallander
Senior Advisor/Marketing and Sales
+46 10 471 3858 helen.sallander@aptgroup.com

Sänd till en kollega

0.031