23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Utforska de oändliga möjligheterna hos CAD/CAM-tillverkningssystem

I den ständigt föränderliga tillverkningsbranschen har CAD (Computer-Aided Design) och CAM system (Computer-Aided Manufacturing) revolutionerat sättet som man utformar och tillverkar produkter på. Hos CAD/CAM-systemen integreras både design och tillverkningsprocesser, vilket leder till förbättrad precision, effektivitet och flexibilitet

CAD-mjukvara gör det till exempel enkelt för en designer att skapa komplicerade och komplexa produktkonstruktioner. Mjukvaran ger designers åtkomst till en digital plattform där de kan visualisera, hantera och förfina sina koncept innan den fysiska produktionen påbörjas. CAD-system erbjuder ett brett utbud av designverktyg som möjliggör exakt modellering, ritning och 3D-visualisering. Detta effektiviserar designprocessen eftersom behovet av manuella ritningar och upprepningar minskar, vilket i slutändan gör att man sparar både tid och resurser.

CAD/CAM-system ger tillverkare ännu fler möjligheter att förverkliga innovativa idéer. Genom att använda CAD-mjukvara kan en designer testa produktprototyper virtuellt, utvärdera deras funktion och fastställa eventuella fel eller förbättringsmöjligheter. Detta möjliggör snabb iteration och förfining av designer, vilket leder till att kostsamma fel under tillverkningsprocessen minimeras. Genom att underlätta samarbetet mellan design- och ingenjörsteamen snabbar CAD/CAM-systemen på produktutvecklingen, vilket förkortar tiden till marknaden.

CAD/CAM-systemen är bland de viktigaste förutsättningarna om man vill uppnå enastående precision inom tillverkningsprocesser. CAM-system säkerställer konsekvent och felfri produktion genom att omvandla digitala designer till maskinläsbara instruktioner. Datorstyrda maskiner, som CNC-valsar (Computer Numerical Control) och CNC‑svarvar, använder dessa instruktioner för att skapa komplicerade delar med precision på mikronnivå. Denna precision förbättrar inte bara produktkvaliteten utan minskar även spill, eftersom materialåtgången går att optimera.

CAD/CAM-system underlättar också designoptimering eftersom det går att ta hänsyn till tillverkningsbarhetsfaktorer under designfasen. Designer kan simulera tillverkningsprocesser som formsprutning eller CNC-bearbetning i syfte att identifiera potentiella problem vid ett tidigt skede. Genom att analysera materialflöde, verktygstillgänglighet och strukturell integritet kan designer modifiera konstruktioner för att produktionseffektiviteten ska förbättras och  kostnader minimeras. Detta förfaringssätt gör att man kan säkerställa tillverkningsbarheten hos designer, minska omarbetningar och undvika flaskhalsar i designprocessen.

CAD/CAM-system gör det möjligt för tillverkare att erbjuda många olika anpassningsmöjligheter så att individuella kundkrav kan uppfyllas. CAD-modellernas digitala utformning möjliggör enkel anpassning och parametriserad design, där produktspecifikationer går snabbt att ändra. Denna flexibilitet möjliggör massanpassning, där produkter kan skräddarsys efter specifika kundpreferenser utan att man behöver göra avkall på effektiviteten eller öka kostnaderna. CAD/CAM-system gör det möjligt för tillverkare att tillgodose en mängd olika kundbehov, vilket förbättrar både kundnöjdhet och konkurrenskraft.

Ge tillverkare oändliga design‑ och tillverkningsmöjligheter
Hexagons tekniker utgör en revolution inom tillverkningsbranschen eftersom de möjliggör det som tidigare har varit omöjligt och gör att tillverkare kan sätta nya standarder genom innovation. Deras lösningar optimerar hela värdekedjan, från koncept till produktkassering, och erbjuder omvälvande design, simulering, testning, materialval, designplanering, produktion inspektion och verklig prestanda.

Lösningar som kan underlätta vardagen för dig som tillverkare:

·         Generative Design – Generera automatiskt designalternativ baserat på indataparametrar och optimera de bästa alternativen för snabb iteration

·         Materialmodellering – Optimera prestandan med hjälp av ICME (integrated computational material engineering), materialmodellering och datahantering.

·         DEsigner/Recreate – CAD för CAM-mjukvara med direktskanningsmöjligheter för reverse engineering.

·         Edgecam – marknadsledande CAM-lösning där kraften i avancerad generering av verktygsvägar kombineras med smidig CAD-integrering

·         Esprit – högpresterande CAM-system som avsevärt ökar maskinverktygens produktivitet

·         Radan – världsledande CAD CAM-lösning för plåtskärningsindustrin

·         NCSimul – avancerad CNC-simuleringsmjukvara för G-kodverifiering                 

Hexagons utbud av smarta tillverkningslösningar stödjer hela produkt- och produktionslivscykeln, frigör potential, löser problem innan de uppstår och leder till avsevärda vinster. Genom att sammanföra fysiska och digitala världar med hjälp av hård- och mjukvaror ger vi tillverkare fria händer att utforma idéer, utforska, göra rätt från början och skala produktionen på ett hållbart sätt.

CAD/CAM-system har förändrat dagens tillverkningsbransch tack vare sina oöverträffade möjligheter och fördelar. Dessa system har blivit oumbärliga verktyg för designers och tillverkare eftersom de gör det möjligt för dem att effektivisera designprocessen och uppnå enastående precision. Användning av CAD/CAM-system för optimering av designer, snabb framställning av prototyper och anpassning framhäver ytterligare den viktiga roll som dessa system har när det gäller att driva innovation och effektivitet inom tillverkningsbranschen. I takt med att tekniken utvecklas kommer CAD/CAM-system att öppna upp ännu fler spännande möjligheter.

Läs mer om vilka lösningar du kan använda för att göra din tillverkning smartare här: hexagon.com

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
VAT nummer: SE5566019773

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.032