23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

EPP:s (Enterprise Project Performance) roll i utvecklingen av kärnkraftsindustrin i Europa

Läs bloggen för att veta hur Enterprise Project Performance (EPP) främjar kärnkraftsindustrin i Europa

I takt med att den globala efterfrågan på rena energikällor ökar ser vi i Europa en betydande förändring i inställningen till kärnkraft, som nu klassas om till en grön energikälla. Det finns en efterfrågan på mer energi för att stödja elektrifieringen av olika sektorer, till exempel fordon. 

Sol- och vindenergi är för närvarande otillräckliga, vilket understryker behovet av kärnkraft. Detta skifte har lett till en förväntad ökning av investeringarna i kärnkraftsprojekt. Som svar på detta har en "kärnkraftsallians" bildats inom EU med länder som Belgien, Bulgarien och Kroatien. Denna allians är inriktad på att positionera kärnkraften i Europas energistrategi, säkerhet och avfallshantering, industrialisering och suveränitet, kompetens och innovation.  

För att kunna ersätta Europas åldrande kärnkraftsreaktorer finns det ett akut behov av nya, innovativa modeller, vilket gör små modulära reaktorer (SMR) till ett attraktivt alternativ. SMR framstår som en lovande nästa generations lösning inom kärnenergisektorn. Enligt OECD skulle SMR kunna bli kommersiellt gångbara i början av 2030, vilket skulle leda till ett större antal projekt och understryka behovet av en effektiv portföljhantering. 

I takt med att utvecklingen av nya reaktorer inom ramen för alliansen närmar sig verkligheten konfronteras kärnkraftsindustrin med problem som projektförseningar och kostnadsöverskridanden, vilket understryker det yttersta behovet av avancerad projektledning för att säkerställa att kärnkraftverken byggs inom den planerade tidsramen och budgeten. 

I den här artikeln beskrivs de viktiga verktyg, t.ex. EPP (Enterprise Project Performance), som behövs från det att ett kärnkraftsprojekt inleds till dess att det är slutfört. 

Behovet av att spåra projektverktyg från genomförandeprojektet till tillämpningen. 
Inom kärnkraftsindustrin är insatserna höga och förseningar eller kostnadsöverskridanden kan få betydande återverkningar. Förseningar i konstruktion och uppstart höjer kostnaderna avsevärt på grund av faktorer som upptrappade priser och ökat intresse under konstruktionen. Kostnadskontroll kan uppnås genom korrekt planering, byggövervakning och politiska beslut i rätt tid. En EPP-lösning ger bättre kontroll över kostnader och tidsplaner, vilket säkerställer att projekten levereras i tid och inom budget. 

Hantering av projektportföljen 
Kärnkraftsbolag hanterar ofta flera byggprojekt samtidigt, vilket understryker vikten av en robust portföljhantering. Inom kärnkraftssektorn är resursallokering av yttersta vikt. Oavsett om det handlar om personalresurser, maskiner eller ekonomi har varje projekt sina egna krav. Att ha en tydlig bild av ett projekts prestanda under hela dess livscykel gör det möjligt att fatta välgrundade beslut som påverkar resultaten. Inom ramen för EPP integrerar portföljhanteringen mekanismer för projektkontroll, vilket säkerställer att projekten håller sig inom tidsplanen och budgeten. Processen för att övervaka en portfölj omfattar insamling av data från de pågående projekten och jämförelse med den planerade finansieringen, budgeten och kapitalplanens information. 

En 360-graders vision av projektets prestanda och genomförande med Hexagon-integration 
Idrifttagningsfasen för kärnkraftverk är omfattande och tar ibland flera år. EcoSys™, EPP-lösningen från Hexagon, tillhandahåller en enda konfigurerbar plattform för att samla, hantera och spåra all projektdata på en företagsomfattande skala. Ecosys kan integreras med andra verktyg som används i projektgenomförandet, till exempel designverktyg och ramverk för konstruktion. 

När EPP-lösningar kombineras med dessa verktyg kan intressenter på ett effektivt sätt analysera projektresultat, fatta beslut och genomföra korrigerande åtgärder vid behov. Denna integrerade metod möjliggör tidig upptäckt av risker, ingripande i rätt tid och förbättrad förutsägbarhet i projektet. 

 Den förbättrade insynen som EcoSys möjliggör ger bättre beslutsfattande och underhåll av tillgångar, ger mer tid att styra resurser till projekt med högre värde och mycket mer. 

Hexagon en pålitlig partner  
Hexagon har varit en pålitlig partner till kärnkraftverk i många år. Vi är stolta över att samarbeta med partners som Areva, en global ledare inom kärnenergi. Läs mer om varför EcoSys valdes som företagsstandard för projektstyrning och EVM tack vare dess omfattande funktioner, robusta gränssnitt och användarvänlighet. Utforska detaljerna i fallstudien här. 

Slutsats
 
Inom kärnkraftsindustrin, där byggandet av nya kärnkraftsreaktorer kräver precision, säkerhet och effektivitet i processen, kan en lösning som EcoSys vara omvälvande. EcoSys ger en heltäckande bild av projektportföljer med data och insikter i realtid och säkerställer att utmaningar inom kärnkraftssektorn hanteras på ett säkert och effektivt sätt. I kombination med Hexagons kompletterande lösningar säkerställs ett optimalt projektgenomförande och underhåll under kärnkraftverkets hela livscykel. 

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
VAT nummer: SE5566019773

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.031