23948sdkhjf

Ages fortsatte sin strategiska resa under 2023

I sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023 visade Ageskoncernen en omsättning om 303 miljoner kronor (300) vilket är i linje med föregående år. Kvartalets rörelsemarginal uppgick till 9,9 procent (-1,3).

I likhet med tidigare perioder under året har koncernens bolag haft en stark lönsamhet inom skärande bearbetning. Vidare ser koncernen en förbättrad lönsamhet inom pressgjutning som ett resultat av arbetet med att effektivisera verksamheten och succesivt förbättra marginalen i existerande kontrakt.

För perioden januari–september har omsättningen ökat med 15,1 procent till 1 119 MSEK (973). Rörelsemarginalen har stärkts till 6,7 procent att jämföra med 3,5 procent föregående år.

Under året fortskred koncernens strategiska förflyttning mot en mer högteknologisk kontraktstillverkning. Två strategiska förvärv genomfördes under Q4 2023, som kompletterade koncernens befintliga verksamhet. Genom förvärvet av Östlings Verktygs AB som konstruerar och tillverkar formverktyg med en högteknologisk maskinpark samt APM August Pettersson AB som tillverkar kontrollfixturer, CMM-mätning och avancerad CNC-bearbetning, fick Ages tillgång till resurser och kapacitet för att höja sin tekniknivå ytterligare.

Tillsammans med UB Verktyg kommer dessa bolag att utgöra ett nytt kunderbjudande – Tech/Tooling – där det erbjuder kompetens inom bolagens kärnområden. Tillsammans skapas också resurser för automatisering samt prototyp och småserietillverkning. Det nya kunderbjudandet väntas bidra till en ökad förädlingsgrad och högre serviceerbjudande, vilket innebär att vi breddar kundbasen, helt i linje med vår strategiska inriktning, skriver Ages i sin delårsrapport.

I april 2023 investerade koncernen i en solcellspark. Denna driftsattes i oktober och kommer att svara för cirka 20 procent av koncernens elförbrukning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109