23948sdkhjf

Svensk industri påverkas av uppdaterat EU-direktiv

Industriutsläppsdirektivet håller på att uppdateras, vilket påverkar svensk industri. Vi har tittat närmare på vad som händer.

Industriutsläppsdirektivet (IED) infördes i EU 2010 med målet att minska föroreningar från industrin. Bland annat finns ett krav att företag ska använda BAT, Best Available Technique.

Inom EU pågår nu ett arbete för att uppdatera lagstiftningen.

Bland annat innebär det att fler verksamheter skulle omfattas såsom utvinning och bearbetning av industri- och malmmineral, och tillverkning av litiumjonbatterier. Vidare görs en ändring i deponeringsdirektivet så att BAT-slutsatser för deponier kan föreskrivas.

Det innebär även vissa skärpningar närdet gäller utsläppsnivåer från industrin och krav på resurseffektivitet.

Idag anges utsläppsnivåer BAT-AEL,​BAT Associated Emission Level, i intervall. I nya direktivet blir det tydligare att nedre delen av detta intervall ska vara utgångspunkt när myndigheterna sätter miljövillkor för industrin.

Totalt omfattar förslaget 35 ändringar i direktivet.

Att ändra ett direktiv tar tid. Den 5 april 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till reviderat direktiv. Den 16 mars 2023 nådde rådet en allmän inriktning. Europaparlamentet röstade om förslaget den 11 juni 2023. Därefter startade det som kallas trilogerna det vill säga förhandling mellan rådet och parlamentet där även kommissionen deltar. Den 28 november var man klara. 

Nu ska överenskommelsen godkännas av rådet och parlamentet, granskas av jurister samt översättas till alla språk. När det är klart kan rådet och parlamentet formellt anta direktivet och det börjar gälla strax därefter och sedan har medlemsländerna två år på sig att implementera direktivet i nationell lagstiftning.

Läs mer om IED hos Naturvårdsverket.

Det här är Eu:s BAT

Inom Eu har man beslutat att myndigheterna ska ställa samma miljökrav på alla liknande större anläggningar inom Eu. Till exempel ska ett stålverk i Spanien ha samma utsläppskrav som i Sverige.

Regelverket kring detta återfinns i Industriutsläppsdirektivet, IED, som har arbetats in i svensk lagstiftning. Därför har det för olika branscher tagits fram så kallade Bref-dokument, BAT Reference Document som innehåller BAT-slutsatser där BAT betyder Best available techniques.

Dessa BAT-slutsatser kan bland annat innehålla arbetssätt som företagen måste leva efter eller utsläppsvärden som blir bindande för de berörda företagen fyra år efter det att dokumentet publicerades. Bref-dokumenten ska uppdateras regelbundet.

Det finns möjlighet att i det enskilda fallet, få dispens från skyldigheten att följa ett sådant bindande begrängsningsvärde.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156