23948sdkhjf

Fortsatt högkonjunktur menar Nordeaprognos

De goda tiderna lär fortsätta, trots en dämpad världskonjunktur, spår Nordea i sin senaste konjunkturprognos. Den svenska konjunkturen hålls uppe av att svenskarna får mer pengar att göra av med, bland annat genom den nya regeringens finanspolitisk. Tillväxten hamnar på 3,4 procent. Nordea tror att den låga svenska inflationsnivån kommer att bestå, vilket gör det svårare att hålla linjen för Riksbanken som flaggat för kommande räntehöjningar. Från Nordeas sida tror man att Riksbanken ändå kommer att höja räntan till 3,75 procent under våren 4,0 procent nästa år. Fallande elpriser medför att inflationen sjunker till 0,5 procent i vår. Samtidigt börjar räntehöjningarna ge effekt på huspriserna och kreditefterfrågan vilket gör att Nordea tror att Riksbanken tar en lång paus trots att räntenivån är relativt låg. - Fastighetsmarknaden håller på att stabilisera sig men ett besked redan i vår om ett avskaffande av fastighetsskatten kan leda till att fastighetspriserna åter skjuter i höjden, säger Jörgen Appelgren, chefekonom på Nordea. Avtalen avgörande De kommande avtalsförhandlingarna ser Nordea en riskfaktor. Höga vinster i många bolag och en allt starkare arbetsmarknad gör att risken för att avtalen kommer in på en nivå som överstiger det samhällsekonomiska utrymmet har ökat. Förhandlingsklimatet gynnas inte av att ersättningen till bolagsledningar ökat drastiskt och att en del av regeringens reformer uppfattas som negativa av fackliga företrädare. - Vi räknar med att parterna i slutänden tar sitt ansvar och att avtalen kommer in under 2,5 procent per år vilket är en nivå som inte hotar inflationsmålet, säger Jörgen Appelgren. Den vikande världskonjunkturen beror bland annat på en vikande husmarknad i USA och stramare finanspolitik i Tyskland. En avgörande faktor blir om de amerikanska hushållen kommer att upprätthålla sin köplust mot bakgrund av sjunkande huspriser. Men dämpningen kommer samtidigt efter en mycket hög nivå så totalt förväntar man sig ändå en positiv konjunktur. Nordea räknar med att tillväxten i världen sjunker från fjolårets mycket höga nivå till att ligga strax över genomsnittsnivån för de senaste decennierna. Anna Blomén

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
De är framtidens CAD-konstruktörer
Unga skadas på sommarjobbet – såhär ska du tänka
Inköpschefsindex för industrin sjönk – lägsta nivån på tre år
Ny robotutbildning ska överbrygga kunskapsklyftan
SKF avyttrar verksamhet med 300 anställda
Efterlängtad EMO-mässa efter pandemin

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.672