23948sdkhjf

BT Lifter Silent

Den nya BT Lifter Silent är konstruerad för att möta det ökande behovet från kunder och myndigheter på tystare materialhanteringslösningar. Tystare utrustning är speciellt viktigt i distributionsverksamhet som sker på andra tider än kontorstid, speciellt när det gäller leveranser till butiker som ligger i bostadsområden.

Allt fler verksamheter planerar leveranser utanför de ordinarie affärstiderna. På så sätt minskar störningen i den ordinarie verksamheten, samtidigt som trafikstockningar och restider minskar. Det leder i sin tur till minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp. BT Lifter Silent har en bullernivå som aldrig överstiger 60 decbel (dBA). Ljudnivån blir inte högre än om två personer talar med varandra i normal samtalston. De lägre bullernivåerna gör det också behagligare för förarna att använda trucken. I linje med Toyota Material Handlings strävan att tillhandahålla miljöanpassade produkter, utvecklades BT Lifter Silent i samarbete med PEAK-programmet i Nederländerna. PEAK-programmet, som är ett initiativ från flera olika nederländska myndigheter, arbetar både i Nederländerna och utomlands för att hitta lösningar som minskar bullret vid förflyttning av gods. - BT Lifter Silent är ett stort steg framåt när man jämför den med traditionella lyftvagnar. Skapandet av BT Lifter Silent är kanske en av PEAKs största framgångar när det gäller bullerminskning, säger Robert Goevaers, projektledare för PEAK från det holländska ekonomiministeriet. Den visar att det är möjligt att nå utmärkta prestanda samtidigt som kunderna får högproduktiva och kostnadseffektiva lösningar. En rad modifieringar har gjorts i den nya modellen för att nå dessa avsevärda bullerminskningar. Styrhjul i gummi och boggihjul i Powerthane ger en smidig och tyst körning. Speciellt stötdämpande material i ramen minskar bullret via vibrationer. Alla dessa åtgärder bidrar till att minska mängden ljud som genereras när trucken körs över ojämna ytor, som korrugerade bakgavellyftar i stål på lastfordon, eller när gafflarna träffar marken, gaffeltunnlarna i pallarna eller lasten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125