23948sdkhjf

Hur farliga är epoxilim?

| Av Anna Fredriksson | Tipsa redaktionen

Förr påstods det att epoxi stod för 90 % av yrkesallergier som var att hänföra till plaster. Trots att det inte används mindre epoxi numera blir antalet epoxiallergier färre. Har då epoxikomponenterna blivit mindre farliga? Nej, man har blivit medveten om riskerna och hanterar limmen försiktigare. (Den största användningen av epoxi är inte som lim utan för ingjutning, injicering och för laminering.) Den vanligaste epoxibasen är diglycidyleter av Bisfenol A (BPA), som tillverkas genom kondensation av epiklorhydrin (ECH) och difenylopropan (DDP). Även andra epoxibaser förekommer. Omodifierade, flytande epoxihartser som är baserade på Bisfenol A och Bisfenol F, med en medelmolekylvikt < 700, betraktas som svagt till måttligt irriterande för hud, ögon och slemhinnor. "Irritations-faktorn ökar på grund av deras klibbighet", vilket antas leda till förlängd hudkontakt. Riskerna ökar med minskad viskositet. Epoxikomponenter med hög flyktighet (avdunstning) kan verka irriterande på hud, ögon och andningsorgan. För omodifierade, fasta epoxihartser - med medelelmolekylvikt >700 - anses risken för hudirritation vara liten. Man bör dock vara försiktig med epoxidamm. Epoxihartser av typ Bisfenol A och Bisfenol F anses inte cancerogena eller reproduktionstoxiska. Dessa har toxikologiska egenskaper som Bisfenol A och Bisfenol F. Vissa blandningar av cykloalifatiska hartser och Bisfenol A och Bisfenol F kan dock ge effekter som kan resultera i möjlig hudcancogenitet. Epoxibasen kan tvärbindas med olika härdare. Alifatiska och cykloalifatiska aminer, som t ex isoforondiamin (IPD), dietylentriamin (DETA) trietylentetramin (TETA) är starka baser med låg molekylvikt. De är starkt irriterande och frätande ämnen, vilka i outspädd form kan orsaka svåra väv-nadsskador på hud, ögon och slem-hinnor. Därtill kommer att några är hudsensibiliserande och några kan orsaka sensi-bilisering genom inandning. Risken ökar med flyktighet hos komponenten och vid uppvärmning. Aromatiska aminer, t ex metylendianilin (MDA) är mindre frätande, irriterande och sensibiliserande än de alifatiska och cykloalifatiska aminerna. Inom denna grupp finns dock några som identifierats som cancerogena i djur. Vid förtäring kan de ge skada på invärtes organ - särskilt på levern. De kan också minska blodets förmåga att transportera syre, beroende på bildning av metahemoglobin. Polyamidoaminer har svagt irriterande effekt på hud och slemhinnor - jämfört med de alifatiska och cykloalifatiska aminhärdarna. De är de minst kritiska materialen inom härdargruppen. Det bör dock noteras att några produkter kan innehålla restkvantiteter av icke-reagerade alifatiska aminer, till exempel dietylentriamin (DETA)… De flesta anhydridhärdare är starkt ögon-, hud- och andningsirriterande. Några av dem kan orsaka brännskador. Många anhydrider är hudsensibiliserande och några är också sensibiliserande vid inandning, - t ex trimellitsyreanhydrid. Tillsatsmaterial Det finns ett stort antal material som kan tillsättas epoxi. Innebär dessa någon känd eller misstänkt skadlig produkt måste detta framgå av Varuinformations-bladet. Lösningsmedel Lösningsmedel i och i kombination med epoxiprodukter kan resultera i att huden lättare skadas och att epoxiprodukterna lättare och snabbare kommer i kroppen. Hudkontakt ska absolut undvikas. Reaktiva lösningsmedel Epoxihartser som är modifierade med reaktiva lösningsmedel (för att få lägre viskositet) kan vara måttligt till starkt sensibiliserande. Fyllmedel Inandning av damm anses utgöra en stor hälsorisk. Bearbetning av glasfiber i kombination med epoxiharts och härdare kan utgöra en allvarlig hälsofara. Glasfiber irriterar hud, ögon och slemhinnor. De kan orsaka skador på huden som kan förvärra den irriterande effekten av harts och härdare. Slutorden blir: Man ska studera varuinformationsbladet, så att man vet vilka komponenter limmet innehåller. (Man kan sedan gå in på www.kemi.se och botanisera vidare i Klassificeringsdatabasen.) Man ska vara medveten om riskerna och hantera limmen därefter. All hudkontakt med epoxi ska undvikas.

Håll dig uppdaterad med Verkstäderna
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Verkstaden tar en affär hos Ruag Space

Så fungerar viruset som angripit Norsk Hydro

Industrileverantören Optronic köps upp

Tillverkare storsatsar på Lean och 5S

Unik lönemodell på industriföretag

Tillverkare investerar 19 miljoner i maskiner

Nyhetsbrev

Ny ordförande i toppen för branschföreningen DIRA

Arkiv

Goodtech tar en affär på en helautomatisk robotcell

Tillverkare moderniserar maskinparken

160 jobb räddas på Björneborg Steel

Engcon investerar 90 miljoner i nya maskiner

Duroc Machine Tool stärker eftermarknaden i Norrland

Alpha Laser ska växa i Skandinavien

Öppet hus hos Intercut

Yaskawa Nordic gör första affären på en helt ny robotcell

Ventilföretaget växer kraftigt

Skanska bygger gjuteri åt Scania i Södertälje för 600 miljoner kronor

Rekordorder till Volvo Bussar

Jernbro förvärvar igen

Rivstart för den nya maskinagenturen

Praktik och exjobb bidrar till nya möjligheter för både individer och företag

Hannover Messe öppnar om några veckor

Tillverkare ökar produktionskapaciteten genom att digitalisera

Componenta varslar 100 medarbetare i Främmestad

Elmia belönar utställare

Legotillverkare växer kraftigt

SSAB utökar sitt sortiment av premiumstål

Verkstaden behöver anställa efter stororder

Många svenska kunder på plats när DMG MORI hade öppet hus i tyska Pfronten

Fler underleverantörer tror att högkonjunkturen håller i sig

Se alla Företagens egna nyheter

Asfaltstransportör

Motordrivna membranpumpar för industrin

Hur mäter ni era svarvade detaljer?

Det finns ingen Industri 4.0 utan OPC UA

Advanced Engineering 2019

Specialteknik klarade ISO-revisionen

Acumo erbjuder produktnyheter från säkra SIKO

Rostfria skyltar från Knutwall!

Öka din produktion på minimal golvyta!

Etikettlösningar från Knutwall!

Intellinova Parallel MB finns nu med HMI-alternativ

ebm-papst lanserar en ny generation av centrifugalfläkten RadiCal

Synglas till process industrin från Mirit Glas

Gångjärn, Lås & grepp, Gummi- och PUR-produkter och myckat mere från TITGEMEYER

Den nya OptiFlex®2 hos Hansen-Icoma

En stark partner i 25 år

Lenze ställer ut på Hannover messen 1.-5. april

Stor energisparpotential hos Irlands stormarknader

Vill du utbilda dig i maskinsäkerhet?

Besök JUMO på Hannovermässan 1-5 april 2019

Bra tryck i verksamheten

Vikbara lagerlådan som reducerar volym

FANUC’s 450 tons helelektriska formspruta kommer till Europa

Prefabricerade ECI-motorer med planetväxlar

Rullformade kvalitetsprofiler för fordonsindustrin

Sänd till en kollega

0.131