23948sdkhjf

Exportöverskottet ökar

Sverige ökar sin export av varor jämfört med samma tid föregående år Gapet mellan export och import växer och gör nu ett netto på 98,1 miljarder kronor för de tre första kvartalen.
Kommerskollegium har lämnat sin rapport över Sveriges utrikeshandel. Utrikeshandeln fortsatte att visa en stark ökning de tre första kvartalen i år, men ökningstakten avtog under tredje kvartalet. Under årets tre första kvartal ökade exporten av varor och tjänster med 7,7 procent och importen med 6,7 procent jämfört med samma period 2014. Förra året var nettot det vill säga export minus import 96.9 miljarder kronor för årets tre första månader och i år ökade nettot till 98,1 miljarder kronor. Särskilt stark var ökningen av varuhandeln med USA, dit varuexporten ökade med 16 procent och med Tyskland, upp 7,7 procent. USA är nu Sveriges tredje viktigaste exportmarknad. Även handeln med Kina fortsatte stiga, exporten med 15 procent och importen med 23 procent. Varuhandeln totalt ökade med 5,1 procent och importen med 4,5 procent under årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period 2014.

– Det ser fortsatt relativt ljust ut för svensk utrikeshandel. Det är positivt att handeln ökat starkt med de stora länderna USA, Tyskland och Kina. Samtidigt kan vi konstatera att ökningen av handeln med de skandinaviska länderna inte är lika stark, säger Petter Stålenheim, ansvarig för Kommerskollegiums statistikrapport.

Tjänsteexporten ökade totalt med 16 procent och importen med 11 procent. Exporten av datatjänster, som utgör närmare en femtedel av tjänsteexporten, ökade de tre första kvartalen med 27 procent. Tjänstehandeln utgör cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel. Totalt exporterade Sverige varor och tjänster för 1 378 miljarder kronor och importerade för 1 210 miljarder de tre första kvartalen 2015.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078