23948sdkhjf

Många misslyckas med AI

Allt fler företag ser vikten av AI. Men färre än två av fem som investerat i AI uppger att satsningarna de senaste tre åren har lett till positiva resultat. Det visar en ny rapport från BCG och MIT Sloan Management Review.

– Det blir lätt så att man fokuserar på saker som är fascinerande ut ett tekniskt perspektiv, men som inte adderar värde. För att faktiskt skapa värde behöver man involvera både affär, data science och IT i tvärfunktionella team, säger Andreas Lundmark, nordisk chef för BCG Gamma.

Rapporten “Winning With AI: Pioneers Combine Strategy, Organizational Behavior, and Technology publiceras av BCG i samarbete med MIT Sloan Management Review och bygger på intervjuer med 2 500 företagsledare i 97 länder.

Rapporten visar bland annat att:

  • 9 av 10 ser AI som en affärsmöjlighet
  • 7 av 10 ser inga eller minimala effekter av AI så här långt.
  • Av företagen som tillfrågas i rapporten har 90 procent gjort investeringar i AI, och av dessa uppger färre än två av fem att satsningarna senaste tre åren har lett till positiva resultat.
  • Allt fler ser strategiska risker med AI. I årets rapport uppger 45 procent att de ser vissa strategiska risker med AI. År 2017 var siffran 37 procent - en ökning med åtta procentenheter.

Rapporten lyfter också fram fem utmärkande drag hos företag där satsningarna på AI skapat värde:

1. Integrerar AI i affärsstrategin
Företagen som uppger att AI-satsningarna genererar värde ser AI som en grundpelare i den övergripande affärsstrategin. Frågorna dessa företag ställer sig är: vilka är våra affärsmål, och hur kan AI hjälpa oss nå dem? 

2. Har en holistisk syn på AI
Ser arbetet med AI som en stor omställning som berör hela företaget, och som kräver samarbete och ser också till att slutanvändarna av lösningarna är involverade redan på planeringsstadiet.

3. Satsar stort
Gör stora, och ofta riskabla, satsningar på AI där möjligheter till ökade intäkter ses som viktigare än kostnadsbesparingar. Men det är värt att notera att företagen som investerar i högriskprojekt också har högre mognadsgrad inom AI.

4. Förenar produktionen och användandet av AI
Företag som bara fokuserar på att producera AI är mindre sannolika att få ut värde av satsningarna än företag som fokuserar på hur AI faktiskt ska användas av medarbetarna.

5. Förstår att AI handlar om mer än teknik
Företag med bra resultat från AI-satsningar ser inte bara AI som en teknik, utan som en del av ett strategiskt initiativ som kräver investeringar i talanger, data, och förändrade processer.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093