23948sdkhjf

10 tips till dig som ska köpa kemikalieskåp

Vid inköp av ett kemikalieskåp finns en del krav i miljöbalken, arbetsmiljölagen och MSB:s rekommendationer att tänka på och ta hänsyn till. Företaget DENIOS har listat 10 funderingar att tänka på för att säkerställa att skåpet både ger en säker och lagenlig förvaring av kemikalier.

Läs också: Lanserar ny gascontainer 

1. Säkerhetsdatablad och CAS nummer

Vilken karaktär har ämnena som ska lagras, miljöfarligt/ frätande/ oxiderande/brandfarligt eller explosionsfarligt? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet, även kallat SDB eller MSDS. Där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur ämnet ska förvaras.

2. Förvaring inomhus eller utomhus

Fundera kring om kemikalieskåpen ska stå inomhus eller placeras utomhus? Vad passar verksamheten bäst?

3. Vilken mängd kemikalier ska förvaras?

Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal behållare, vilken typ och storlek samt totalt antal liter. Olika utförande på skåp och lådor kan förenkla ordning och renhållning. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och överskådlig framtid.

4. Invallning av kemikalier

Vid förvaring av brandfarlig och/ eller miljöfarliga ämnen finns krav på invallning som ska förhindra att läckage sprids okontrollerat. Detta betyder att förpackningarna skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om behållaren skulle spricka. Nödvändig uppsamlingsvolym beräknas enligt följande:
100 procent av den största behållaren och 10 procent av resterande.
I vattenskyddsområde gäller 100 procent uppsamlingsvolym.

Foto: DENIOS

5. Är samlagring av kemikalierna tillåtet?

Ska olika ämnen lagras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Kemikalier som kan reagera med varandra bör inte förvaras i samma invallning så att en utspilld kemikalie kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Exempelvis får syra och bas inte förvaras tillsammans, och brandfarliga vätskor får inte förvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt gods.

6. Ska kemikalierna förvaras i arbetsmiljö?

Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker. Förutom hänsyn till punkt 4 och 5 måste du även ta hänsyn till att kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

7. När måste kemikalieskåpet vara ventilerat?

Förvaras kemikalier i öppnade förpackningar bör kemikalieskåpet vara ventilerat med fläkt, medans enbart fabriksförslutna förpackningar inte kräver aktiv ventilation. Är gaserna/ångorna tunga ska det säkerställas att ventilationen är utformad så att det bildas undertryck i nedre delen av skåpet för en säker förvaring. Ett exempel är brandfarliga ångor som i 95 procent av fallen är tyngre än luft.

Sker avtappning av kemikalierna i skåpet eller strax utanför? Har ämnena starka lukter? Finns det risk att kemikalieskåpet inte klarar ex-zonerna långsiktigt? Är svaret ja på någon av dessa frågor behövs teknisk ventilation till skåpet.

Det är viktigt att ventilationen omfattar hela kemikalieskåpet. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på mellan hyllplanen.

8. Förvaring av frätande ämnen

Ska syror eller baser förvaras krävs det att uppsamlingskärlen klarar frätande ämnen.

Uppsamlingskärl med tak för utomhusförvaring.

Foto: DENIOS

9. Förvaring av brandfarlig vara i arbetslokalen

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen, som trädde i kraft den första januari 2004, lägger ett stort ansvar på den enskilde näringsidkaren.

Denne förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att näringsidkaren måste göra allt som är praktiskt möjligt för att förhindra att det börjar brinna och måste dessutom ha rutiner för vad som ska göras om olyckan väl är framme.

10. Modell och utformning av kemikalieskåpet

En smidig och säker kemikaliehantering underlättar arbetsprocesserna. Fundera kring hur arbetet kring kemikalieskåpet kan se ut? Kommer flera medarbetare öppna skåpet flera gånger per dag? Hur kan det som används mest placeras lättillgängligt och på ergonomisk höjd? Vilken typ av dörr kommer underlätta arbetet mest? Ska det vara glasdörrar för snabb överblick, pardörr, vikdörr för trånga utrymmen eller brandsäkra dörrar? Kundanpassa ditt skåp efter smak och välj färg på dörr för ökad säkerhet.

Foto: DENIOS

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093