23948sdkhjf

Volvos lönsamhet och försäljning har minskat

Volvos första kvartal 2020 påverkades negativt av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset. Både bolagets försäljning och lönsamhet sjönk under perioden.

I februari stängdes Volvos produktion i Kina, och från mitten av mars stoppades de flesta delarna av Volvos verksamhet till följd av coronasmittan. Det har medfört att första kvartalet inte slutat med positiva siffror för Volvo.

Det är tydligt att vi har gått in i en tuff period, med både produktionsstopp och låg efterfrågan som har en väsentlig negativ påverkan på vår lönsamhet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo.

Nettoomsättningen minskade med 15 procent till 91,4 miljarder kronor, i jämförlse med motsvarande period 2019 då nettoomsättningen landade på 107,2 miljarder kronor. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7,1 miljarder kronor (12,7), och kassaflödet var negativt med -4,1 miljarder kronor (+2,754) med den normala, säsongsmässiga effekten från ökat rörelsekapital.

Vi bibehåller en stark finansiell ställning med en nettokassa på 57,8 miljarder kronor i industrirörelsen, exklusive pensions- och leasingskulder, säger Martin.

Volvos ambition är att försiktigt återstarta tillverkningen i Europa, Nordamerika och Brasilien på låga nivåer i slutet av april och början av maj. Sedan kommer de successivt att öka produktionen till en ny, lägre efterfrågan.

Under de kommande kvartalen kommer det att bli svårt att sänka kostnaderna med samma hastighet och i samma omfattning som intäkterna sjunker. För närvarande fokuserar vi på våra kolleger, kunder och affärspartners, kassaflöde och kostnader. Vi fokuserar på kassaflödet för att säkerställa den finansiella flexibiliteten och vi minskar våra aktiviteter för att sänka våra kostnader, säger Martin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094