23948sdkhjf

Volkswagen – avsevärt påverkad av coronan

Volkswagen-koncernen registrerade en avsevärd påverkan på sin verksamhet under första kvartalet, som ett resultat av den globala coronapandemin. Kundleveranserna minskade med 23 procent jämfört med samma period föregående år.

Volkswagens leveranser sjönk till 2 miljoner fordon under första kvartalet, jämfört med motsvarande period 2019 då leveranserna låg på 2,6 miljoner fordon. Främst har nedgången skett i Asien/Stillahavsområdet och Europa.

Läs också: SEAT får ny vd

Förutom leveransminskningen minskade även koncernens försäljningsintäkter till 55,1 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 590 miljarder svenska kronor. En minskning med 8,3 procent. Även rörelseresultat före engångsposter sjönk med 3,9 miljarder euro (cirka 41,8 miljarder kronor) till 0,9 miljarder euro (cirka 9,6 miljarder kronor), en minskning med 81,4 procent.

Volkswagen-koncernen förväntar sig att kundleveranserna under 2020 kommer att bli betydligt lägre än föregående år på grund av coronapandemins påverkan. Utmaningar kommer också att uppstå särskilt på grund av ökat konkurrenstryck, instabila råvaru- och valutamarknader och strängare utsläppsrelaterade krav.

Försäljningsintäkterna under 2020 förväntas ligga betydligt under föregående års nivå till följd av pandemin. Sammantaget räknar Volkswagen-koncernen med att rörelseresultatet för 2020 kommer att ligga kraftigt under föregående år, men fortfarande förbli positivt.

Vi har vidtagit flera motåtgärder för att sänka kostnaderna och säkerställa likviditeten och vi fortsätter att vara robust positionerade ekonomiskt. Volkswagen-koncernen går igenom denna exempellösa kris med fokus och beslutsamhet, säger Frank Witter, Volkswagens finans- och IT-chef.

Volkswagens anställda och leverantörers hälsa kommer fortsätta att ha en tydlig prioritet hos företaget.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094