23948sdkhjf

Stor minskning av Scanias lastbilsorderingång

Scanias första kvartal började positivt men kom från mars månad att präglas av coronavirusets utbrott. Detta resulterade i att Scanias orderingång av lastbilar minskade med 27 procent under första kvartalet 2020, i jämförelse med motsvarande kvartal 2019.

Då coronavirusets effekter började nå Scania i mars, blev företagets leveransförmåga alltmer begränsad av komponentbrist och störningar som uppstått i leverantörs- och logistikkedjan, och i slutet av mars togs beslut om att stoppa Scanias europeiska produktion. Därpå följde sedan en strukturerad nedstängning av resterande produktioner globalt.

På grund av coronans effekter och åtgärder som Scania behövt ta, sjönk därför företagets nettoomsättning med 8 procent från 36 092 miljarder till 33,1 miljarder kronor. De lägre fordonsvolymerna påverkade dessutom rörelseresultatet negativt som landade på 3 005 miljarder kronor. En minskning från motsvarande period 2019 då rörelseresultatet landade på 4 207 miljarder.

Vid slutet av första kvartalet 2020 hade Scanias orderingång för lastbilar sjunkit med 27 procent jämfört med samma period föregående år, med stora nedgångar i Europa och Latinamerika.

Vi är i ett läge som är exceptionellt för människor, samhällen och företag. I ljuset av det tvingas vi ta svåra beslut och vidta kraftfulla åtgärder, beroende på vilket scenario som spelas ut. Vi omprioriterar bland projekt och investeringar. Även om Scania på kort sikt har lyckats bibehålla merparten av jobben genom korttidspermitteringar kan ytterligare åtgärder behöva vidtas, säger Henrik Henriksson, vd för Scania.

Under april har Scania påbörjat en försiktig återstart av den globala produktionen på låga nivåer för att testa sin och sina levarantörers leveransförmåga. Osäkerheten i den globala ekonomi gör dock efterfrågeläget på kort sikt väldigt svårbedömt. Scania kommer noga fortsätta följa utvecklingen, och med täta intervall fatta beslut kring aktiviteter i det globala produktions-systemet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125