23948sdkhjf

Scania planerar stora personalminskningar

5 000 jobb hotade.

Även om det för närvarande inte går att uppskatta hur länge och allvarligt coronakrisen kommer att tynga Scanias affärsverksamhet, så väntas efterfrågan på företagets produkter förbli lägre under lång tid. Därför planerar Scania att minska sin globala personalstyrka.

För Scania påkallar coronakrisen en bred översyn av såväl antalet konsulter och anställda, som en strukturell omprövning av delar av företagets industriella och kommersiella verksamhet.

Företagsledningen och de fackliga representanterna i Scanias styrelse delar syn på läget som krisen resulterat i och arbetar tillsammans för att finna lösningar som omfattar olika alternativ för besparingar, där övertalighet bland anställda inte är uteslutet.

– Coronakrisen medför att Scania tvingas till en lägre aktivitetsnivå som gör att vi nu uppskattar att vi har en övertalighet på 5 000 personer i den globala organisationen. Detta inkluderar en översyn av upp till 1 000 tjänstemannapositioner vid huvudkontoret i Södertälje, säger Scanias vd och koncernchef Henrik Henriksson och fortsätter:

– Vi bedömer att det kommer att dröja lång tid innan marknadsefterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisens utbrott och måste anpassa hela organisationen till den nya situationen redan under detta år. Det handlar om företagsövergripande åtgärder och varsel är inte uteslutet. Åtgärderna omfattar även delar av Scania som normalt inte påverkas av kortsiktiga förändringar i produktionsvolymen.

Eftersom marknadsefterfrågan globalt väntas bli lägre, finns en övertalighet även bland de anställda inom den globala försäljnings- och serviceorganisationen. Den lägre aktivitetsnivån påverkar också flera delar av stabsorganisationen, inklusive forskning och utveckling.

– Vi kommer som vanligt på Scania att jobba för att minimera påverkan på anställda, även i dessa tuffa tider. Inom PTK (Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna), är vi överens med företaget om fortsatt avveckling av konsulter, förklarar Lisa Lorentzon som är arbetstagarrepresentant i Scanias styrelse.

Företagsledningen och de fackliga organisationerna inleder nu diskussioner om hur övertaligheten ska hanteras på organisationsnivå.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141