23948sdkhjf

Tufft kvartal för Volvo

Till följd av coronapandemin har Volvo mött ett tufft andra kvartal 2020, och redovisar nu nedåtgående siffror.

De åtgärder som vidtogs av olika länder för att kontrollera spridningen hade en betydande påverkan på vår tillverkning och leverantörskedja samt på efterfrågan på våra produkter och tjänster, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo.

Volvos nettoomsättning minskade med 39 procent till 73 227 miljarder kronor, från 120 694 miljarder 2019, och operativt kassaflöde landade på -5 718 miljareder kronor (13.867 miljarder motsvarande period 2019).

Justerat rörelseresultat uppgick till 3 272 miljarder (15 105 miljarder 2019), vilket belastas av omstruktureringskostnader på 3 200 miljarder relaterade till tidigare offentliggjorda kostnadsbesparande åtgärder. Dessa förväntas ge årliga besparingar i samma storleksordning med huvuddelen av effekten under det första halvåret 2021.

Hos Volvo förväntas efterfrågan att fortsätta påverkas negativt på kort och medellång sikt. Detta på grund av den lägre ekonomiska aktiviteten på många marknader.

I dessa besvärliga tider fortsätter vi att fokusera på våra kollegor, kunder och affärspartners, kassaflöde och kostnader, och våra kollegors och affärspartners hälsa, säkerhet och välbefinnande fortsätter att vara vår viktigaste prioritering. Genom att säkerställa vår nuvarande lönsamhet kommer vi att kunna ta täten i omvandlingen till hållbara transport- och infrastrukturlösningar för framtiden, avslutar Martin.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.407