23948sdkhjf

ABB – ”Mycket osäkerhet återstår”

Under ABB:s andra kvartal har bolaget satsat mycket på kostnadsminimering, något som ska ha bidragit till att rörelsemarginalen blivit bättre än väntat. Trots att bolaget kan visa upp några positiva siffror, har företaget dock haft en stark motvind till följd av coronaviruset.

Andra kvartalet medförde både positiva och negativa siffror för ABB.

– Som förväntat har andra kvartalet påverkats starkt av covid-19. Samtidigt har vi varit mycket fokuserade på kostnadsminimering, vilket har gett viss motståndskraft. Rörelsemarginalen för koncernen blev bättre än vad vi förväntat oss, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB.

Kassaflödet gjorde ett stort lyft och steg från 0 miljoner dollar för andra kvartalet 2019, till 5 680 miljoner dollar (cirka 50 miljarder svenska kronor) för andra kvartalet 2020. Kassaflödets siffror representerar totalvärdet för både ABB:s kvarvarande verksamhet och deras avvecklade verksamhet Power Grids.

Intäkterna och rörelseresultatet däremot, sjönk något från andra kvartalet 2019.

Intäkterna var 14 procent lägre än motsvarande period föregående år och landade på 6 154 miljoner dollar (cirka 54 miljarder svenska kronor). 2019 uppgick intäkterna till 7 171 miljoner dollar (cirka 63 miljarder kronor). Här gav både valutakurseffekter och portföljförändringar negativ nettoeffekt.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 651 miljoner dollar (cirka 6 miljarder kronor), i jämförelse med motsvarande period 2019 då rörelseresultatet uppgick till 825 miljoner dollar (cirka 7 miljarder svenska kronor).

När det kommer till framtiden spår Björn att ABB kommer ha en fortsatt utmanande tid framför sig.

– Mycket osäkerhet återstår och vi ser fortsatt att vi har några utmanande kvartal framför oss. Samtidigt har vi en tydlig väg framåt. Vi kommer fortsätta att rulla ut vår nya operationella modell, se över vår portfölj och inleda vårt aktieåterköpsprogram, säger han.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094