23948sdkhjf

Stark motvind för Scania

De senaste månaderna hos Scania har starkt präglats av coronavirusets utbrott och dess följdeffekter. Detta i form av lägre efterfrågan och minskad produktion, något som tydligt avspeglat sig på Scanias kvartalsrapport för andra kvartalet 2020.

I andra kvartalet 2020 minskade Scanias nettoomsättning med 38 procent till 25,4 miljarder kronor, i jämförelse med motsvsarande kvartal 2019 då nettoomsättningen uppgick till 41 179 miljarder. Även orderingången minskade med 38 procent till 13 602 miljarder från 22 086 miljarder.

Dessutom störtdök kassaflödet och uppgick till 426 miljarder kronor från 3 131 miljarder, men det största tappet stod rörelseresultatet för. Där sjönk siffran för andra kvartalet 2019, 5 237 miljarder, till -192 miljarder för andra kvartalet 2020.

– Efter ett fullständigt stopp i Scanias globala produktion under våren då all tillverkning låg nere på grund av komponentbrist och störningar i leverantörs- och logistikkedjan, följde en försiktig återstart på låga nivåer. Den orderbok som ansamlats till följd av avbrottet, som orsakats av pandemin, har ännu inte hunnit betas av. Därför planeras nu för att kompensera det produktionsbortfallet genom att öka produktionstakten, säger Henrik Henriksson, vd för Scania.

Under kvartalet har den globala bussmarknaden drabbats hårt av pandemin, i synnerhet efterfrågan på turist- och långfärdsbussar. För Scanias Engines har efterfrågan däremot varit stor, så pass stor att orderingången till och med överstigit föregående års nivåer.

Hur den närmsta framtiden kommer se ut för Scania är fortfarande oklart för bolaget, främst eftersom den globala ekonomiska utvecklingen skiftar på olika håll i världen, något som till exempel påverkar orderingången på lastbilar.

– Att bedöma de långsiktiga effekterna av krisen är svårt och det kommer att dröja innan efterfrågan når samma nivåer som före krisen. Mot bakgrund av detta och för att säkerställa ett fortsatt lönsamt Scania som kan bidra till att driva omställningen mot ett hållbart transportsystem, pågår nu ett intensivt och omfattande arbete med att anpassa Scanias kostnadsstruktur mer långsiktigt, säger Henrik.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094