23948sdkhjf

14 nya standarder för drönare

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, en teknisk kommitté som ska delta i det internationella arbetet kring standardisering av drönare.

Användning av drönare sker inom många områden och branscher och har en massiv tillväxt. En ny EU-förordning som reglerar användningen av drönare träder i kraft 1 januari 2021, och standarder för regeluppfyllnad tas fram.

– Alla drönare som säljs i butik är redan CE-märkta, men de är testade efter mer generella produktstandarder. Med de nya reglerna måste alla drönare på marknaden även ha en C-märkning. Därtill kommer bland annat giltigt behörighetsbevis att krävas. Några få standarder finns redan, men det behövs fler för att göra det lättare att uppfylla EUs nya förordning, säger Anders Lindberg, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Drönare är en del av lufttransportsystemet och det ryms en komplex säkerhetsaspekt. Standarderna måste fastställa krav och riktlinjer för exempelvis design, luftvärdighet, säkerhet, avstånd, programmering, styrsystem samt systemens driftskompatibilitet och informationsflöde. Standarderna måste också säkerställa ett gemensamt språk med vanliga termer och definitioner.

– Vi kommer nu att följa och påverka standardisering på internationell nivå, det behövs också svenska perspektiv för vår egen inre marknad. Sedan behöver vi komma till samsyn vad gäller tolkningar av standarder för nordiska förhållanden, säger Tomas Melin, forskare på FOI och ordförande för den nya tekniska kommittén Obemannade luftfartyg och UAS.

– Den globala industrin kring obemannade luftfartyg förespås växa med 15 procent per år, och Sverige som brukar vara ett föregångsland i adoptering av nya produkter och tjänster ligger väl till för en ännu högre tillväxt. Det är en mycket spännande utveckling på många fronter. Nya tjänster, nya tekniska landvinningar och nytt regelverk är på gång. För den entreprenör som vill bryta ny mark så finns det stora vidder av outforskade områden att tillgå, säger Tomas Melin.

Vad innebär det att standardisera en drönare?

– Det kan betyda många saker. Det kan behövas en standard för testmetoder för atmosfäriskt tryckfall på kretskorten i drönaren. Testet ska avspegla en acceptabel risk för att en fångad luftbubbla under ett chip inte får chippet att lossna från kortet. Det kan finnas behov av en standard för utbildning av befälhavare och styrmän, för att säkerställa att de har rätta kunskaperna för sin roll. Det kan finnas behov av en standard för godkända metoder för att reparera skrov efter en skada. Bara fantasin sätter gränserna, men vi kan alltid falla tillbaka på ett grundläggande behov av standarder som motiveras av att vi vill minska osäkerhet och otydlighet och skapa ett rättvist spelfält för alla aktörer.

Den nya svenska kommittén Obemannade luftfartyg och UAS arbetar för närvarande med framtagande av 14 standarder, arbeten som sker gemensamt inom de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (Europa) och ISO (globalt).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125