23948sdkhjf

Arbetsmiljöverket lägger extra krut på belastningsskador

Smärtsamma arbetsställningar och tunga lyft kan ge upphov till belastningsskador. Nu inleder Arbetsmiljöverket cirka 1 350 inspektioner för att minska riskerna för belastningsskador, som en del av en gemensam EU-insats.

15 procent av Sveriges anställda upplever någon form av besvär som försämrar deras arbetsförmåga. Det är något som arbetsmiljöverket är bekymrade över.

Belastningsskador hör till de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige och övriga Europa, vilket gäller för både kvinnor och män, och med nödvändiga insatser vill Arbetsmiljöverket nu minska riskerna för att medarbetare skadas eller slits ut.

– För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsskador, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna som nu påbörjas görs inom ramen för en större EU-insats. Den omfattar bland annat inspektioner av tillverkningsindustrin, men även parti- och detaljhandel, bilverkstäder, flyttfirmor och restaurangverksamheter.

Belastningsskador kan se olika ut för kvinnor och män, även när de har samma yrke. Den viktigaste förklaringen till det är att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och blir därför utsatta för olika former av belastning.

– Arbetsgivaren bär alltid det juridiska ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Det är viktigt att cheferna fördelar arbetsuppgifterna mellan individer av olika kön, så att alla får variation och rätt förutsättningar, fortsätter Erna.

Eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige, sker inspektionerna över telefon. Inspektörerna kan begära in handlingar som dokumenterar det förebyggande arbete som görs för att minska risken för belastningsskador. Det betyder exempelvis att arbetsgivare ska:

  • Identifiera risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen.

  • Undersöka riskerna och göra en riskbedömning.

  • Vidta eventuella åtgärder för att minimera riskerna och dokumentera resultatet.

  • Informera och utbilda medarbetarna om hur de arbetar säkert.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109