23948sdkhjf

Kraftig vinst för Volvo – bättre resultat än väntat

Under fredagsmorgonen publicerade Volvo AB sin tredje kvartalsrapport för året, och i rapporten går det bland annat se en stor ökning i företagets orderingång av lastbilar. Dessutom redovisarar bolaget ett starkare kvartal än många analytiker förutspått.

Trots några tuffa månader till följd av coronapandemin redovisar Volvo AB en stark återhämtning i sin orderingång under tredje kvartalet. I jämförelse med kvartal tre 2019 har orderingången på lastbilar ökat till 57 530 stycken från 35 726, och orderingången på anläggningsmaskiner har ökat till 20 848 maskiner från 14 885. För Volvos bussar gick det dock inte lika bra.

Vår bussverksamhet fortsatte att påverkas kraftigt av en svag turistbussmarknad. Eftersom många operatörers flottor står stilla, är efterfrågan på både nya turistbussar och service svag, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under kvartal ett och två var Volvo tvungna att hantera en dramatisk volymnedgång för att sedan möta en snabb återhämtning, men den svaga orderingången under de två första kvartalen påverkade koncernens nettoomsättning negativt i kvartal tre. Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 76 852 miljarder kronor, 16 procent lägre än motsvarande period då nettoomsättningen landade på 98 723 kronor.

Det justerade rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 7 217 miljarder kronor (10 885 miljarder 2019), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent (11 procent 2019).

Trots försäljningsminskningen åstadkom vi en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent tack vare kraftiga kostnadsbesparingar, säger Martin.

Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var positivt med 11 712 miljarder kronor i jämförelse med 2019, då låg motsvarande siffra på 1 831 miljarder.

Trots ett starkt kvartal på många punkter är osäkerheten för framtiden dock fortfarande stor för Volvo.

Osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen och efterfrågan på våra produkter är betydande eftersom en ökad spridning av COVID-19 kan leda till nya inskränkningar för samhällen och företag. Vi har en hög beredskap med fortsatt fokus på våra kollegor, kunder och affärspartners, med hälsa och säkerhet som första prioritet, och bibehåller en hård kostnadskontroll och fokus på kassaflöde, avslutar Martin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094