23948sdkhjf

Alfa Laval förbereder omstrukturering

Det tredje kvartalet kan beskrivas som stabilt men lågt hos Alfa Laval.

- Efter den exceptionella osäkerheten avseende det makroekonomiska läget under
det andra kvartalet låg efterfrågan kvar på en stabil men låg nivå under det tredje
kvartalet. Jämfört med det föregående kvartalet var orderingången marginellt
svagare och i linje med våra förväntningar, skriver företagets vd och koncernchef Tom Erixon.

Rörelsemarginalen på 17,6 procent var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, trots lägre volymer. 

Nettoomsättningen minskade med 14 procent 9 728 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 12 056 miljoner.

Nettoresultatet blev 1 038 miljoner kronor mot förra årets 1 447 miljoner.

Kassaflödet från rörelseverksamheten blev 1 256 miljoner kronor vilket är nästan samma som förra årets 1 247 miljoner.

- På den nuvarande efterfrågenivån har de negativa effekterna av Covid-19
pandemin resulterat i några strukturella obalanser i koncernen. När vi gradvis
lämnar det kortfristiga besparingsprogrammet och återvänder till ett mer normalt
verksamhetsläge är ett riktat omstruktureringsprogram under förberedning. Detaljerna i programmet kommer publiceras senast i samband med Q4 rapporten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094