23948sdkhjf

Trelleborg: ”Osäkerheten kring efterfrågan är fortsatt betydande”

Hos Trelleborg minskade omsättningen med 12 procent under kvartal tre och hos bolaget kvarstår fortfarande flera konsekvenser från den pågående pandemin. Däremot har efterfrågan ökat stegvis under kvartalet och bolaget visar, trots sjunkande siffror, upp ett stabilt kvartal.

Det efter förutsättningarna stabila resultatet har åstadkommits genom ett starkt fokus på operationell excellens, vilket inbegriper strikt kostnadskontroll och god prisdisciplin på samtliga nivåer inom koncernen, berättar Trelleborgs vd Peter Nilsson.

Under tredje kvartalet uppgick Trelleborgs omsättning till 7 743 miljoner kronor, en minskning med 12 procent från kvartal tre 2019 då omsättningen låg på 8 828 miljoner. Här ska valutakursförändringar ha påverkat negativt med 5 procentenheter.

Även rörelseresultat och det operativa kassaflödet minskade, dock inte lika stort. Rörelseresultatet minskade med 4 procent till 999 miljoner (1 036 miljoner) och det operativa kassaflödet minskade med 1 procent till 1 391 miljoner (1 412 miljoner).

Efterfrågan under kvartalet förbättrades stegvis inom flertalet marknadssegment, vilket enligt bolaget sannolikt var en kombination av en underliggande förbättring och en viss uppdämd efterfråga orsakad av nedstängningar under tidigare kvartal.

Trots en ökad efterfrågan ser Trelleborg en fortsatt osäkerhet inför kvartal fyra 2020, och flera konsekvenser av den pågående pandemin kvarstår.

Inte minst inom segmentet olja & gas ser vi ett tuffare klimat under årets fjärde kvartal, och en återhämtning inom flygsegmentet ligger längre in i framtiden. Vi fortsätter att anpassa oss efter ständigt förändrade förutsättningar, och vi gör det bra. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer vara i nivå med det tredje kvartalet, avslutar Peter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

2.015