23948sdkhjf

Stort framsteg för flygvapnet och JAS 39 Gripen

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk, FMV, genomfört prov med ett biobränsle avsett för flygning i motorn RM12, drivkällan i flygplan JAS 39 Gripen C/D. Provet startade i oktober 2013 och kommer att slutrapporteras av FMV under 2021.

Biobränslet som provades var framställt i Sverige av Swedish Biofuels och baserades på alkohol. Biobränslet blandades i förhållandet 50/50 med det för RM12 normala bränslet Flygfotogen 75. 50 procent inblandning av biobränsle är det idag högsta tillåtna enligt bränslespecifikationerna för flygbränsle.

Både biobränslet i sig och 50/50-blandningen uppfyllde kraven i tillämpliga bränslespecifikationer. Provet var det första där detta biobränsle provades i en flygmotor. Inför provet hade GKN Aerospace Sweden som är typcertifikatägare för RM12-motorn sett över bränslespecifikationer och materialkompabilitet för alla komponenter som har kontakt med bränsle, för att garantera en säker motordrift.

Slutsatserna från provet är att motorn fungerade utan anmärkningar under hela provet. Inga varningar eller indikationer erhölls som kunde bero på skillnader mellan de olika bränslena. Efter provet har inspektion gjorts av kärnmotorns brännkammare utan att se några tecken på att 50/50-blandningen påverkat brännkammaren.

Provet har påvisat möjligheten att använda biobränsle för militära flygplan med syftet att minska dess miljöpåverkan. Målet är att minska Försvarsmaktens fossilberoende utifrån Sveriges ambition att uppnå klimatneutralitet 2045.

– Det här uppdraget från FMV har hjälpt oss att bygga upp en förståelse och djupgående data som kommer att ta oss ytterligare steg mot ett mer hållbart flyg tillsammans med FMV. En svensk produktion av biobränsle skulle även kunna stärka försvarets försörjningstrygghet. Det är en spännande milstolpe inom ett nyckelområde för GKN Aerospace, säger Stefan Oscarsson, vice president för Government & Space Programs hos GKN.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11