23948sdkhjf

Volvo väntar störningar i produktionen

För Volvokoncernerns fjärde kvartal 2020 redovisas något sjunkande siffror jämfört med fjärde kvartalet 2019, men siffrorna går fortfarande i led med den återhämtning som bolaget kunde se under kvartal tre 2019. Inför första kvartalet 2021 flaggar Volvo dock för produktionsstörningar och ökade kostnader.

För helåret 2020 redovisar Volvo både en minskad nettoomsättning, justerat rörelseresultat och operativt kassaflöde.

Under 2020 ställde den globala pandemin oss inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid, men vi visade att vi har förbättrat vår volym- och kostnadsflexibilitet vilka var avgörande faktorer bakom vår förmåga att upprätthålla lönsamheten under 2020. Trots att vi tappade nästan 100 miljarder kronor i intäkter kunde vi leverera ett justerat rörelseresultat på 28,6 miljarder, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo.

Liksaså har flera redovisade siffror sjunkit under kvartal fyra jämfört med motsvarande kvartal 2019. Under kvartalet uppgick bolagets nettoomsättning till 96,9 miljarder kronor (105,4 miljarder motsvarande kvartal 2019). Även det operativa kassaflödet sjönk till 16,7 miljarder från 19,9 miljarder, men det justerade rörelseresultatet ökade något och uppgick till 10,9 miljarder kronor från 9,2 miljarder 2019.

När coronarestriktionerna lättades under sommaren började kundernas användning av lastbilar och maskiner öka, något som bidrog till återhämtningen under kvartal tre 2019. Denna utveckling höll i sig även under kvartal fyra, och under kvartalet tog sig både transportaktiviteten och bygg- och anläggningsverksamheten tillbaka till samma nivåer som året före. Dessutom ökade orderingången på både lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner.

Inför framtiden fortsätter Volvo att invstera i elektrifierade, automatiserade och uppkopplade lösningar, och senare i år menar bolaget att Volvo Lastvagnar kommer att kunna erbjuda ett komplett program med elektriska lastbilar på den europeiska marknaden.

Inför kvartal ett 2021 flaggar Volvo dock för att produktionsstörningar kan uppstå.

Situationen är ansträngd i många delar av leverantörskedjan och det kommer att bli produktionsstörningar och ökade kostnader. För närvarande finns det en global brist på halvledare för många branscher. Som en konsekvens kommer vi att tvingas anpassa produktionen åtminstone under kvartal ett, säger Martin och avslutar:

Många kollegor och affärspartners arbetar hårt för att minimera antalet fordon som berörs. Därutöver fortsätter den pågående Covid-19-pandemin att skapa osäkerhet och den kan fortfarande leda till nya inskränkningar för samhällen och företag, vilket kan påverka oss, våra affärspartners och våra kunder.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094