23948sdkhjf

Coca-Colas energibesparing kan ladda bilen 400 000 gånger

Coca-Cola har i samarbete med Siemens Smart Infrastructure genomfört ett energieffektiviseringsprojekt i bolagets produktionsanläggning i svenska Jordbro. Resultatet är en reduktion i både energianvändning och växthusutsläpp med 13 procent.

På Coca-Cola European Partners (CCEP) produktionsanläggning i Jordbro söder om Stockholm produceras varje dygn mer än 1 000 000 liter dryck. CCEP har genom åren arbetat systematiskt för att minska sin klimatpåverkan, inte minst från den egna produktionen, och för att ta ytterligare steg mot att nå en klimatneutral produktion har CCEP i samarbete med Siemens Smart Infrastructure genomfört ett större energieffektiviseringsprojekt.

I projektet installerades bland annat nya fläktar och värmeåtervinning från högtryckskompressorer. Utöver det genomfördes en uppgradering av det befintliga fastighetsautomationssystemet för att underlätta optimering och uppföljning.

Nu har projektet utvärderats och tillsammans har bolagen kommit fram till att projektet varit framgångsrikt, då den totala besparingen blivit 13 procent av hela anläggningens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Det motsvarar en besparing på 18 procent per producerad liter dryck, vilket i sin tur motsvarar den energimängd som går åt för att ladda en laddhybridbil cirka 400 000 gånger.

– Vi är mycket nöjda med hur projektet avlöpt och de genomförda åtgärderna kommer att betala sig på kort tid. Det är givetvis ett incitament för att utveckla projektet vidare. Utöver energibesparingen har vi sett andra positiva effekter såsom mer stabil drift och betydligt lägre ljudnivå från fläktsystemen, säger Kim Hesselius, fastighetschef på Coca-Cola European Partners i Sverige.

Nu går samarbetet in i nästa fas där parterna ser på hur projektet kan vidareutvecklas.

– Många företag har ambitiösa målsättningar när det gäller minskade utsläpp och energieffektiviseringar. Vi vet att det med rätt åtgärder och ett bra samarbete är möjligt att nå goda, bestående resultat. När vi gör denna typ av energibesparingsprojekt kan vi också garantera att resultatet överensstämmer med de uppsatta målen, säger Krister Lohman, Head of Energy and Performance Services på Siemens Smart Infrastructure.

Samarbetet mellan företagen har pågått under många år gällande fastighetsautomation, och i och med det senaste projektet har CCEP nu en uppgraderad plattform för kontinuerlig mätning av produktionsanläggningens energianvändning. Arbetet med insamling av mätdata, samt optimering och verifiering av åtgärderna pågår.

Coca-Colas anläggning i Jordbro öppnade 1997 och är 70 000 kvadratmeter stor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079