23948sdkhjf

Volvos 2020 – så gick det

Att Volvokoncernen drabbats hårt av coronan går tydligt att se i bolagets årsredovisning för 2020. Samtidigt som det operativa kassaflödet halverats har bolaget tappat intäkter på näst intill 100 miljarder.

Det var ett tufft år för Volvokoncernen. Det visar bolagets nysläppta årsredovisning och styrks av Volvos vd Martin Lundstedt.

– Under 2020 ställde den globala pandemin oss inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid. Vi hanterade dramatiska svängningar i efterfrågan samtidigt som vi tog avgörande kliv framåt mot morgondagens fossilfria transportsystem, säger vd:n.

Trots stora förluster vill Volvo och Martin lyfta bolagets förmåga att anpassa arbete efter förutsättningar.

– Vi visade att vi har förbättrat vår volym- och kostnadsflexibilitet avsevärt, vilka var avgörande faktorer bakom vår förmåga att upprätthålla lönsamheten under 2020. Trots att vi tappade nästan 100 miljarder kronor i intäkter kunde vi leverera ett justerat rörelseresultat på 28,6 miljarder med en marginal på 8,4 procent, säger Martin.

Det justerade rörelseresultatet som Martin nämner uppgick till 28,564 miljarder vilket är en minskning med 40 procent från 2019 då det justerade rörelseresultatet uppgick till 47 910 miljarder.

Likaså minskade nettoomsättningen, här med 22 procent till 338 miljarder från 432 miljarder 2019, och det operativa kassaflödet halverades till 18,5 miljarder från 38,3 miljarder.

Volvo ser fortfarande att osäkerheten finns kvar från pandemin, men de ser samtidigt positivt på framtiden.

– Även om osäkerheten fortfarande är stor i det korta perspektivet råder inget tvivel om att efterfrågan på såväl transporter som infrastruktur på lång sikt kommer att fortsätta växa. Det är en utveckling som drivs av faktorer som befolkningstillväxt, urbanisering, en växande köpstark medelklass och ökande e-handel, säger Martin.

Verksamhet för verksamhet

Lastbilsverksamheten började återhämta sig under sommaren och under slutet av året började verksamheten komma tillbaka till ungefär samma nivå som 2019. För helåret 2020 uppgick lastbilsverksamhetens nettoomsättning till 208 miljarder kronor (277 miljarder 2019).

Volvo CE:s nettoomsättning slutade på 81 miljarder kronor (89 miljarder 2019). Här förbättrades bygg- och anläggningsaktiviteten successivt på de flesta marknader efter nedstängningarna under våren. Under året fortsatte bolaget att stärka sin position med ökade marknadsandelar i Kina, en marknad som hade en mycket god tillväxt under året.

Volvo Bussar drabbades hårt av pandemins effekter då restriktioner gjorde att turistbussverksamheten i princip helt stannade på alla större marknader. Nettoomsättningen för 2020 minskade till 20 miljarder kronor (31 miljarder 2019).

För Volvo Penta gick det något bättre och här nåddes en nettoomsättning på 12 miljarder kronor (13 miljarder 2019).

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109