23948sdkhjf

Volkswagen avslutade starkare än förväntat

Volkswagen-koncernen avslutade 2020 starkare än de väntat sig.

Detta tillskriver de en framgångsrik hantering av effekterna av covid-19 med effektiv krishantering, snabb återhämtning på den kinesiska marknaden och särskilt robust utveckling för premium och finansiella tjänster.

Försäljningsintäkterna uppgick till 222,9 miljarder euro att jämföra med förra årets 252,6 miljarder.

Rörelseresultatet före engångsposter uppnådde en solid nivå på 10,6 miljarder euro att jämföra med förra årets 19,3 miljarder.

Nettokassaflödet inom Automotive division uppgick till 6,4 miljarder euro att jämföra med förra årets 10,8 miljarder.

– Covid-19 innebär enastående utmaningar för oss alla. Förra året lyckades Volkswagen-koncernen begränsa pandemins effekter på verksamheten och samtidigt lägga en viktig strategisk grund för företagets omställning. De finansiella resultat som nu finns tillgängliga är mycket bättre än ursprungligen förväntat och visar vad vårt företag kan uppnå, särskilt i en kris. kommenterade Frank Witter, ledamot av koncernledningen med ansvar för ekonomi och IT och fortsatte:

– Vi har för avsikt att överföra den starka drivkraften från det betydligt bättre andra halvåret till innevarande år, och programmen för att minska våra fasta kostnader och vid upphandling kommer att göra oss mer robusta på lång sikt. Vi är därmed mer optimistiska och strävar efter att nå den högre delen av målintervallet för koncernens försäljningsmarginal.

Volkswagen-koncernen förväntar sig att – förutsatt att Covid-19-pandemin kan begränsas – leveranserna till kunder 2021 kommer att öka betydligt jämfört med föregående år under fortsatt utmanande marknadsförhållanden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109