23948sdkhjf

Saab står stabila – ökar på alla plan

Nu när första kvartalet 2021 passerat har Saab ett starkt kvartal att se tillbaka på. Både orderingång, föräljning, rörelseresultat och operationellt kassaflöde ökade jämfört med första kvartalet 2020, och utvecklingen drevs av stora ordrar inom den försvarsrelaterade verksamheten.

Under det första kvartalet fortsatte Saab att implementera bolagets tillväxtstrategi trots de utmanande förhållanden som följt av den pågående pandemin. Målet är att stärka Saabs marknadsposition, och under kvartalet hade Saab har en god orderingång som växte med 22 procent till 5 871 miljoner kronor under första kvartalet (4 823 miljoner första kvartalet 2020).

– Orderingången förbättrades på flera marknader där Saab är aktiva men utvecklingen var särskilt stark i Sverige, berättar Micael Johansson, vd och koncernchef för Saab.

Även Saabs försäljning ökade under kvartalet, här med 13 procent till 9 088 miljoner från 8 040 miljoner 2020.

– Utvecklingen möjliggjordes av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå i Saabs stora program. Fyra av sex affärsområden uppvisade organisk tillväxt. Samtidigt fortsatte nedgången i den civila flygmarknaden att påverka Saabs civila verksamhet, huvudsakligen inom IPS, negativt, säger Micael.

Precis som försäljningen ökade även vinstnivån i verksamheten vilket främst drevs av ökningar inom Dynamics, Surveillance och Support and Services. Rörelseresultatet för koncernen ökade med 7 procent och uppgick till 597 miljoner (560 miljoner 2020) för kvartalet, vilket motsvarade en marginal på 6,6 procent.

Det operationella kassaflödet landade på -160 miljoner, en ökning från kvartalet 2020 då siffran var -1 582 miljoner.

När det gäller framtidsutsikter är Saab positiva och under 2021 kommer bolaget att satsa mycket på internationell expansion, samt på att förbättra koncernens operationella effektivitet.

– Saab har en god finansiell ställning och vi fortsätter våra åtgärder för att förbättra effektiviteten, bibehålla teknikledarskap och stärka marknadspositionen. Sammantaget ger detta Saab en bra utgångspunkt för att leverera på våra mål. Vi bibehåller vår prognos för helåret 2021, avslutar Micael.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109