23948sdkhjf

Förbättrade marknadsförhållanden för Alfa Laval

När Alfa Laval summerar det första kvartalet nämns både stabilt kassaflöde och ytterligare minskad nettoskuld. Och förbättrade marknadsförhållanden.

- Den stegvisa återhämtningen i den globala konjunkturen återspeglades i
förbättrade marknadsförhållanden i de flesta av Alfa Lavals slutmarknader, kommenterar
Tom Erixon, vd och koncernchef på Alfa Laval.

Orderingången minskade med 5 procent exklusive valutaeffekter till 10 204 miljoner kronor. Detta att jämföra med förra årets 11 877 miljoner.

Nettoomsättningen minskade med 7 procent exklusive valutaeffekter till 8 969 miljoner kronor mot förra årets 10 590 miljoner.

Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 963 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 959 miljoner.

- Förändringarna av Alfa Laval inför att pandemin upphör fortskrider enligt plan och
förbättringen i den justerade Ebita-marginalen stöttades av ett antal aktiviteter.

- Det kortsiktiga kostnadsbesparingsprogrammet som introducerades i början av
2020 genererade ungefär 700 miljoner kronor i besparingar under förra året. Under det första kvartalet i år är de besparingarna mindre och uppgick till 100 miljoner.

- Omstruktureringsprogrammet som introducerades i december föregående år
påverkar gradvis kostnadsutvecklingen i år. Totalt sett har koncernen minskat
antalet anställda med 400 jämfört med första kvartalet föregående år, av vilka
ungefär 300 är kopplade till omstruktureringsprogrammet.

- Eftersom resurserna minskas i vissa delar av Marine-divisionen och i olje- och gasaffären, kommer programmet delvis att kompensera för kostnadsutvecklingen inom försäljning och
administration när det kortsiktiga kostnadsbesparingsprogrammet fasas ut och
koncernen återvänder till ett mer normalt driftläge, kommenterar Tom Erixon.

Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan i det andra kvartalet blir ungefär samma som i det första kvartalet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11