23948sdkhjf

Lyckat kvartal för Scania trots halvledarbrist

Första kvartalet 2021 blev ett starkt kvartal för Scania, trots svårigheter som branschen mött. Nu presentar fordonstillverkaren både ett ökat rörelseresultat, en ökad nettoomsättning och ett ökat kassaflöde.

Under första kvartalet 2021 var det inte bara pandemirestriktioner som påverkade fordonsindustrin. Runt om i världen rådde även en global halvledarbrist, en brist som ännu inte neutraliserats, men trots detta lyckades Scania stå starka under första kvartalet.

Bristen på halvledare och andra komponenter påverkar hela branschen. Trots en överhängande risk för produktionsstörningar har Scania som en av få europeiska tillverkare, lyckats hålla produktionen på högvarv utan några stopp på grund av komponentbrist under det första kvartalet. Detta tack vare ett intensivt och framgångsrikt tvärfunktionellt arbete, i nära samarbete med våra leverantörer, berättar Scanias nytillsatta vd Christian Levin.

Istället kommer den dagliga produktionstakten för lastbilar i det europeiska systemet sänkas något under andra kvartalet.

Efter förra årets osäkerheter relaterade till pandemin har återhämtningen i efterfrågan fortsatt starkt för Scania under första kvartalet.

Våra kunders beläggning är god och data från uppkopplade Scaniafordon visar på en hög transportaktivitet inom främst fjärrtransporter och anläggningssegmentet. Orderingången på lastbilar är stark på i stort sett alla marknader, medan den är svagare för bussar. Här kan vi utläsa en fortsatt låg aktivitet främst för långfärdsbussar, medan läget för stadsbussar är något bättre, säger Christian.

Under första kvartalet ökade Scanias nettoomsättning med 8 procent till 35 708 miljoner kronor (22 051 miljoner 2020), och rörelseresultatet ökade med 55 procent till 4 657 miljoner från 3 005 miljoner 2020. Samtidigt ökade kassaflödet för Fordon och Tjänster och landade på 2 862 miljoner (1 441 miljoner 2020).

Som ny på vd-posten – men efter 25 år i bolaget, ser jag fram emot att fortsätta driva omställningen mot ett hållbart transportsystem med Scania i absolut ledande postion. Strategin som ska ta oss dit ligger fast och för att kunna leverera på strategin accelerar vi den transformation av bolaget som redan påbörjats, avslutar Christian.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093