23948sdkhjf

Gränges har ökad tillväxt men spår utmanande utsikter i närtid

– Gränges såg en fortsatt stark efterfrågan inom de flesta av våra slutkundsmarknader under det tredje kvartalet. Till följd av detta ökade försäljningsvolymen med 11 procent organiskt,
jämfört med ett relativt sett svagt tredje kvartal 2020, säger Jörgen Rosengren, vd för Gränges och fortsätter:

– Dock orsakade den globala bristen på halvledare och andra komponenter svåra leveransproblem för våra kunder inom fordonsindustrin, vilket påverkade vår försäljningsvolym alltmer negativt under kvartalet. 

Nettoomsättningen uppgick till 4 621 miljoner kronor att jämföra med förra årets 2 575 miljoner.

 Justerat rörelseresultat ökade till 219 miljoner kronor mot förra årets 203 miljoner.

 Kassaflödet före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till minus 135 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 380 miljoner.

Jörgen Rosengren kommenterar vidare:

– Ett högre aluminiumpris påverkar inte vårt rörelseresultat eftersom det förs vidare till kunderna, även om det minskar vår marginal och ökar vårt rörelsekapital. Men vi
såg också dramatiska kostnadsökningar för energi, frakt och andra insatskostnader såsom legeringsmaterial. Dessa kompenserades endast delvis av prisökningar i det tredje kvartalet.

– Utsikterna för det fjärde kvartalet är utmanande. Vi förväntar oss å ena sidan en god efterfrågan inom många slutkundsmarknader. Å andra sidan förväntar vi oss att efterfrågan från fordonsindustrin kommer att vara fortsatt mycket låg under hela det fjärde kvartalet. 

– Vi räknar också med att kostnadstrycket kommer att fortsätta öka under kvartalet. Även om vissa prisökningar till kunder kommer att få effekt före årets slut, väntar vi oss inte att de kommer att mildra den kraftiga ökningen av insatskostnader under det fjärde kvartalet.

– På kort sikt måste vi öka våra ansträngningar för att kompensera kostnadsökningarna med prisökningar, samt förbättra produktiviteten och kostnadseffektiviteten i hela verksamheten. På längre sikt behöver vi se över och kanske justera strategierna i våra två affärsområden för att säkerställa att de tar oss till våra fastlagda finansiella och hållbarhetsrelaterade mål, avslutar Jörgen Rosengren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095