23948sdkhjf

Halvledarbristen präglade tredje kvartalet

Verkstadsindustriföretaget Bulten som tillverkar olika typer av fästelement för fordonsindustrin berättar om ett tredje kvartal som präglades av bristen på halvledare.

– Bristen på halvledare, som påverkat produktionen i den globala fordonsindustrin sedan andra kvartalet 2021, var i ännu högre grad en hämmande faktor under det tredje kvartalet. Ett antal av våra kunders produktionsenheter har i perioder varit stängda eller haft reducerad produktion. Halvledarbristens negativa påverkan på Bultens försäljning uppskattas till 25-30 procent under tredje kvartalet, vilket är i linje med LMC Automotives upp­skattade produktionsbortfall på den europeiska marknaden, kommenterar Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten och fortsätter:

– Den underliggande efterfrågan i konsument­ledet är fortsatt stark men fordons­produktionen kan för närvarande inte hålla jämn takt med efterfrågan.    

Nettoomsättningen uppgick till 764 mijoner kronor att jämföra med förra årets 853 miljoner.

– Under kvartalet minskade Bultens nettoomsättning med 10,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år – ett kvartal där volymerna började återvända efter pandemiutbrottet. Minskade volymer och lägre kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet har inneburit att vi behövt genomföra nöd­vändiga inbromsande åtgärder i syfte att reducera vårt varulager, vilket fått kortsiktig negativ resultateffekt, säger Anders Nyström.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 122 miljoner kronor. Samma period föregående år var motsvarande siffra 157 miljoner.

Rörelseresultatet uppgick till 31 miljoner kronor. Förra året var mostvarande siffra 40 miljoner.

– Bristen på halvledare samt prisutvecklingen på stål är externa makroekonomiska och delvis geopolitiska faktorer som förväntas fortsätta påverka Bultens försäljning och marginaler negativt under resterande delen av 2021, säger Anders Nyström och avslutar:

– I det längre perspektivet är Bultens tillväxt- och intjänandeförmåga mycket god. Inflödet av nya kontrakt, från både nya och befintliga kunder inom och utanför fordonsindustrin, har aldrig varit så högt som hittills under 2021.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079